25% van de advocaten overweegt zijn kantoor te verlaten

Afgelopen maandag werd het onderzoeksrapport 'Loopbanen in de advocatuur' gepresenteerd. Onthutsend resultaat uit het onderzoek is dat een kwart van de respondenten op het onderzoek overwegen hun kantoor te gaan verlaten. Van de 8458 aangeschreven advocaten heeft 11% gerespondeerd, daarvan was 52% man en 48% vrouw


Het doel van het onderzoek naar de loopbaandeterminanten binnen de advocatuur, was bewustwording te creëren bij advocaten en decision makers over de loopbanen in de advocatuur. De drie belangrijkste vragen voor het onderzoek waren: welke factoren zijn belangrijk succesvolle loopbaan in de advocatuur, welke factoren zijn gerelateerd aan het succes van mannelijke en vrouwelijke advocaten en wat zijn de succesfactoren van jongere versus oudere advocaten.

Belangrijkste uitkomsten
Naast het feit dat een kwart van de respondenten aangeeft de advocatuur te willen verlaten, laat het rapport nog een aantal opvallende uitkomsten zien. Advocaten die actief netwerken (voornamelijk in een collectieve, werkgerelateerde context) en die veel leermogelijkheden geboden krijgen, hebben een hoger salaris dan advocaten die weinig (actief) netwerken en weinig mogelijkheden tot ontwikkeling in hun kantoor ervaren.
Opvallend is het salarisverschil tussen de mannelijke en vrouwelijke advocaten. Mannelijke advocaten verdienen meer dan vrouwelijke advocaten. Tijdens de presentatie werd geconcludeerd dat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn dat vrouwelijke advocaten meer zorgtaken hebben. Dit maakt het voor vrouwelijke advocaten moeilijker om belangrijke netwerkactiviteiten te organiseren of bij te wonen.
Dezelfde conclusie komt uit het onderzoek naar de succesfactoren van jongere versus oudere advocaten. Ook oudere advocaten met een minder zorgtaken hebben een hoger(e) salaris(groei) dan jongere advocaten met meer zorgtaken.

Succesfactoren
Kantoren kunnen door een goed (HRM-)beleid de loopbanen van hun advocaten succesvoller maken. Het vergroten van de leermogelijkheden en het aanvullen van taakeisen met autonome handelingsruimte en ondersteuning van de advocaat, zijn effectieve sturingsinstrumenten Verder geeft het rapport aan dat de besluitvormingsprocessen binnen het kantoor een succesfactor zijn: te 'verpolitiekte' besluitvormingen remmen de ontwikkeling van de loopbaan van de individuele advocaat.
Voor (vrouwelijke) advocaten met zorgtaken geldt dat extra regelingen waardoor werk en zorg beter gecombineerd kunnen worden, een positief effect hebben op de loopbaan. Als voorbeelden geeft het rapport: additionele vergoeding voor kinderopvang of on-site kinderopvang. Daarnaast wordt gesuggereerd het tijdstip van netwerkactiviteiten te verschuiven naar andere tijdstippen (niet aan de randen van de dag) zodat deze door advocaten met zorgtaken beter bij te wonen zijn.

hand schuddenVrouwen slechte onderhandelaars
Christ'l Dulleart is van mening dat vrouwelijke advocaten beter voor zichzelf moeten onderhandelen. "Het is treurig als je hoort dat de ervaring van vrouwen op het gebied van onderhandelen wel goed is voor cliënten, maar niet voor zichzelf." De oorzaak van de uitstroom van het aantal vrouwen in de advocatuur zou volgens haar ook kunnen zijn dat vrouwen slecht voor zichzelf onderhandelen. Van de Griendt: "Vrouwen maken te snel concessies in hun carrière. Zij gaan minder werken omdat zij een kind hebben. Of je nou vier of vijf dagen werk, dat maakt niet uit."
Beiden moedigen vrouwelijke advocaten aan om vijf dagen te gaan werken en beter voor zichzelf te onderhandelen zowel privé als op kantoor.

Cliënten invloed
Een mogelijke oplossing om top talenten binnen te houden of te werven is om pilots en ideeën uit te proberen. Dat klanten in de toekomst meer invloed krijgen op de bedrijfsvoering zal Dulleart niets verbazen. In Amerika gebeurt het al, daar switchen cliënten van kantoor als zij zien dat bijvoorbeeld het bestuur van het kantoor niet divers is.

Schokkende uitkomst leidt tot vervolgonderzoek
Het onderzoek is verricht door Drs. Josje Dekkers, onderzoeker en HRM docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
De schokkende uitkomst dat 25% van de respondenten van plan is hun advocatenkantoor te gaan verlaten, heeft inmiddels al geleid tot een vervolgonderzoek.
Het doel van dit onderzoek, dat zal bestaan uit diepte interviews met de 25% van de respondenten die heeft aangegeven hun advocatenkantoor te gaan verlaten, heeft als doel beter zicht te krijgen op de redenen en hun motivatie.
Het onderzoek is verricht in opdracht van Le Tableau (Christ'l Dullaert), Dialogue CC (Monique van de Griendt) en de NOvA.
    | Mail de redactie | Print