Advocaat in top van beroepen met meeste psychopaten

Advocaat is een van de beroepsgroepen waarin relatief veel psychopaten voorkomen. Hij komt op nummer 2 in een top 10 die daaraan gewijd is. Alleen onder bestuursvoorzitters (CEO's) is het iets waarschijnlijker dat je te maken hebt met een psychopaat.

Dat schrijft Kevin Dutton in zijn boek The Wisdom of Psyhopaths: What Saints, Spies and Serial Killers Can Teach Us About Success. Daarin zet hij dus onder meer de tien beroepen op een rij waarin psychopaten het meest waarschijnlijk te vinden zijn. Ook een top 10 van beroepen waarbij dat het minst waarschijnlijk is, staat erin.

De verklaring voor de 'ranglijst' is te vinden in het feit dat psychopaten neigen naar en goed gedijen in beroepen waarin ze macht hebben en die felle besluitvorming vereisen. In rollen waarin men de vaardigheid moet hebben om objectieve, klinische beslissingen te maken, los van gevoel en emotie, voelen psychopaten zich thuis.

Na CEO's komen advocaten meteen op de tweede plaats. Hoewel de meeste mensen bij psychopaten denken aan seriemoordenaars en verkrachters - omdat de meeste seriemoordenaars ook psychopaten zíjn - zijn niet alle psychopaten moorddadig. Op de werkvloer worden psychopaten gekenmerkt door hun pogingen om collega's te ondermijnen en 'mentaal te vernietigen', zodat ze hun behoefte aan een gevoel van macht en heerschappij over andere mensen kunnen voeden.

Top 10 Banen van psychopaten
1. CEO
2. Advocaat
3. Media (tv/radio)
4. Verkoper
5. Chirurg
6. Journalist
7. Politieagent
8. Geestelijke
9. Kok
10. Ambtenaar

Psychopaten zullen juist wegblijven uit beroepen waarin men juist over eigenschappen als empathie, menselijke interactie en emotie moeten beschikken. Ook daar is een top 10 van opgesteld. In de zorg, in de creatieve sector en onder ambachtslieden zul je bijvoorbeeld minder snel psychopaten tegenkomen.

    | Mail de redactie | Print