Advocatie Magazine nr. III: Updates, Ondernemen, Brukkeler & Bordelain

In de dinsdag 24 mei verschenen derde editie van Advocatie Magazine vindt u naast de inmiddels al gebruikelijke Updates Strafrecht, Familierecht en Arbeidsrecht nu ook de Update Bestuursrecht en de Update Ondernemings- en Insoventierecht. De nieuwe Sdu-vakredacteuren Mascha Schapiro en Anthon Verweij zullen u in het Magazine telkens bijpraten over de belangrijkste ontwikkelingen in deze rechtsgebieden.

Door Lucien Wopereis

Mascha trapt af met de bestuurlijke en privacygevoelige problematiek rond de Arnhemse afvalinzameling, en Anthon bespreekt onder andere de mogelijkheid van inzage in boekhouding van de failliet.

Verder in Advocatie Magazine aandacht voor advocaat en ondernemen. Redacteur Joris Rietbroek ondervroeg advocaten van nieuw gestarte advocatenkantoren naar hun marktpropositie, en freelance redacteur Michel Knapen onderzocht wat advocaten zoal uitspoken in de verschillende netwerk- en serviceveclubs, zoals de Ronde Tafels, Lions, Rotary en Kiwanis. Eén ding wordt uit dat verhaal meteen duidelijk: je houdt aan het lidmaatschap van dergelijke verenigingen geen werk aan over, althans niet op een rechtstreekse manier.

En natuurlijk hebben we weer de Column van de Maand en een nieuwe aflevering van het feuilleton Brukkeler & Bordelain. “Yesssss”, fluistert Thieu aan zijn bureau. Hij heeft net een mail gekregen van de werkgever van mevrouw Van Zaan. Ze hebben zijn laatste voorstel aanvaard. Anderhalf jaarsalaris! Ha! Hij is goed in dit spelletje. Het is meer dan ze verdient, dat dikke wijf. Als hij er nog aan denkt hoe ze hier aan zijn bureau heeft zitten kijven, met dat onsmakelijke hondje op haar schoot…

De redactie wenst u veel leesplezier. De volgende editie van Advocatie Magazine verschijnt na de zomer. Advocatie Magazine in uw mailbox?

Advocatie Magazine III

    | Mail de redactie | Print