juni 2002

27 jun 2002

Voor het eerst heeft een team van de UvA de nationale ronde gewonnen van de prestigieuze Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Deze competitie is de grootste op gebied van internationaal recht. De UvA studenten (Marija Davidovic, Marieke van Eik, Warda Henning, Despina Mavrides en Daniel Simons) wonnen een ticket naar de internationale ronde in Washington op 10-16 maart 2002.

27 jun 2002

Het Ministerie van Financiën looft een prijs uit voor scripties of artikelen over een financieel-economisch of fiscaal onderwerp. Gedegenheid, bondigheid en originaliteit zijn belangrijke criteria.

27 jun 2002

Onderstaande tekst heeft betrekking op de tabel kwaliteitsenquêtes

26 jun 2002

De Open Universiteit Nederland bestaat sinds 1984. Met haar afstandsonderwijs onderscheidt zij zich van de andere universiteiten. Studenten zijn niet gebonden aan collegeplaatsen of -tijden en verrichten dus veel zelfstudie. In eerste instantie is de instelling bedoeld voor de zogenaamde tweede-kans-studenten: volwassenen die bij gebrek aan diploma geen toegang hebben tot de andere universiteiten.

In 2010 stonden ruim 26.000 studenten ingeschreven bij de OU. Er werken ongeveer 65 hoogleraren en de universiteit heeft zestien studiecentra verspreid door heel Nederland, waar studenten terecht kunnen voor begeleiding, vragen en advies. In België zijn zes studiecentra.

26 jun 2002

De juridische arbeidsmarkt heeft niet alleen behoefte aan veel juristen, maar ook aan goede juristen. De laatste visitaties door de onderwijsinspectie bij de faculteiten rechtswetenschap dateren echter alweer van 1996, en pas in de loop van dit jaar (2002) zal een nieuwe reeks visitaties worden uitgevoerd. Vooralsnog resten dan ook slechts enquêtes om het peil van de verschillende opleidingen te vergelijken.

26 jun 2002

Concurrentie voor de rechtenfaculteiten! Aanstaand najaar (2002), zo is de planning, begint hogeschool Den Bosch met een bachelor rechten. Een jaar later volgen de hbo-instellingen van Amsterdam, Nijmegen en Groningen, mits minister Hermans permissie verleent.

26 jun 2002

Studenten vinden Nijmegen de beste universiteit voor Nederlands Recht en de KUB in Tilburg voor Fiscaal Recht. Hoogleraren kiezen op beide terreinen voor Tilburg.

26 jun 2002

De rechtenfaculteit van de Erasmusuniversiteit heeft afgelopen donderdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rotterdamse rechtbank. Als de opzet slaagt betekent dit voor Rotterdamse rechtenstudenten waardevolle praktijkervaring.

26 jun 2002

Steeds meer Hipo's blijken last te hebben van stressgerelateerde klachten, zoals hyperventilatie en hoofdpijn.

26 jun 2002

Een derde van de partners van middelgrote advocatenkantoren in Nederland, waarbij vrijwel de helft van alle Nederlandse advocaten werkzaam is. Uit het onderzoek kwam een aantal opvallende resultaten naar voren. Zo blijkt dat bijna de helft van de advocaatmedewerkers vindt dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt over toekomstplannen binnen het eigen kantoor. Frappant is daarentegen wel de loyaliteit van advocaten aan hun kantoor. Meer dan 80% werkt er langer dan vijf jaar.