juni 2002

27 jun 2002

Voor het eerst heeft een team van de UvA de nationale ronde gewonnen van de prestigieuze Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Deze competitie is de grootste op gebied van internationaal recht. De UvA studenten (Marija Davidovic, Marieke van Eik, Warda Henning, Despina Mavrides en Daniel Simons) wonnen een ticket naar de internationale ronde in Washington op 10-16 maart 2002.

27 jun 2002

Onderstaande tekst heeft betrekking op de tabel kwaliteitsenquêtes

27 jun 2002

Het Ministerie van Financiën looft een prijs uit voor scripties of artikelen over een financieel-economisch of fiscaal onderwerp. Gedegenheid, bondigheid en originaliteit zijn belangrijke criteria.

27 jun 2002

De Universiteit Maastricht (UM), opgericht in 1976, is de jongste universiteit van Nederland. De UM hanteert het zogenaamde Probleemgestuurd Onderwijs, waarbij actief zelf-leren en leren in teamverband belangrijk is.

26 jun 2002

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is in 1973 voortgekomen uit een fusie tussen de Nederlandse Economische Hogeschool en de Medische Faculteit Rotterdam. Op dit moment telt de EUR zo'n 16.000 studenten. Als missie-statement wordt het no-nonsense "denken met opgestroopte mouwen" gehanteerd.

26 jun 2002

De Open Universiteit Nederland bestaat sinds 1984. Met haar afstandsonderwijs onderscheidt zij zich van de andere universiteiten. Studenten zijn niet gebonden aan collegeplaatsen of -tijden en verrichten dus veel zelfstudie. In eerste instantie is de instelling bedoeld voor de zogenaamde tweede-kans-studenten: volwassenen die bij gebrek aan diploma geen toegang hebben tot de andere universiteiten.

In 2010 stonden ruim 26.000 studenten ingeschreven bij de OU. Er werken ongeveer 65 hoogleraren en de universiteit heeft zestien studiecentra verspreid door heel Nederland, waar studenten terecht kunnen voor begeleiding, vragen en advies. In België zijn zes studiecentra.

26 jun 2002

De Universiteit Leiden is in 1575 gesticht door Willem van Oranje en is daarmee de oudste universiteit van Nederland. Tegenwoordig mag de instelling zich, althans op onderzoeksgebied, rekenen tot de Europese top. Het is de op één na grootste faculteit van Nederland.

26 jun 2002

De juridische arbeidsmarkt heeft niet alleen behoefte aan veel juristen, maar ook aan goede juristen. De laatste visitaties door de onderwijsinspectie bij de faculteiten rechtswetenschap dateren echter alweer van 1996, en pas in de loop van dit jaar (2002) zal een nieuwe reeks visitaties worden uitgevoerd. Vooralsnog resten dan ook slechts enquêtes om het peil van de verschillende opleidingen te vergelijken.

26 jun 2002

Concurrentie voor de rechtenfaculteiten! Aanstaand najaar (2002), zo is de planning, begint hogeschool Den Bosch met een bachelor rechten. Een jaar later volgen de hbo-instellingen van Amsterdam, Nijmegen en Groningen, mits minister Hermans permissie verleent.

26 jun 2002

Studenten vinden Nijmegen de beste universiteit voor Nederlands Recht en de KUB in Tilburg voor Fiscaal Recht. Hoogleraren kiezen op beide terreinen voor Tilburg.

26 jun 2002

De rechtenfaculteit van de Erasmusuniversiteit heeft afgelopen donderdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rotterdamse rechtbank. Als de opzet slaagt betekent dit voor Rotterdamse rechtenstudenten waardevolle praktijkervaring.

26 jun 2002

De Universiteit Utrecht (UU) werd in 1636 geopend, na een voorgeschiedenis als priesteropleiding die teruggaat tot het jaar 795. Momenteel behoort zij met tot de drie grootste van het land. De rechtenfaculteit, die als een van de weinige faculteiten niet op het universitair centrum "De Uithof" maar in de oude binnenstad is gevestigd, omvat de volgende opleidingen:

26 jun 2002

Steeds meer Hipo's blijken last te hebben van stressgerelateerde klachten, zoals hyperventilatie en hoofdpijn.

26 jun 2002

Een derde van de partners van middelgrote advocatenkantoren in Nederland, waarbij vrijwel de helft van alle Nederlandse advocaten werkzaam is. Uit het onderzoek kwam een aantal opvallende resultaten naar voren. Zo blijkt dat bijna de helft van de advocaatmedewerkers vindt dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt over toekomstplannen binnen het eigen kantoor. Frappant is daarentegen wel de loyaliteit van advocaten aan hun kantoor. Meer dan 80% werkt er langer dan vijf jaar.

26 jun 2002

De Rijksuniversiteit Groningen is opgericht in 1614 en heeft ruim 22.000 studenten. De RUG is de enige universiteit in Nederland waar je zowel doctorandus, meester als ingenieur kunt worden (voorzover dit nog mogelijk is).