juli 2002

29 jul 2002

Bij het Ministerie van Justitie en de bijbehorende agentschappen zijn in 2000 ruim 1600 nieuwe banen gecreëerd. Dat blijkt uit Justitie in kengetallen, een jaarlijkse uitgave van het ministerie. Grote groeiers waren de rechterlijke macht (4%) en de rechtshandhaving (13%). Het Openbaar Ministerie, dat onder het directoraat Rechtshandhaving valt, zag het aantal functies met maar liefst 577 volledige arbeidsplaatsen groeien.

04 jul 2002

Deze cursussen (aan de KUB) zijn bedoeld voor mensen die het tentamen van de vakken Staatsrecht A, Privaatrecht A en Strafrecht A niet hebben gehaald in december/januari en hun kennis willen revitaliseren alvorens ter tentamen te gaan. Vorig jaar functioneerden deze cursussen bijzonder goed, vandaar de prolongatie.

04 jul 2002

In één jaar tijd is de gemiddelde beloning die studenten ontvangen voor een studentstage in de Top 30 advocatuur met € 72,50 gestegen. Dit is een verhoging met 24 procent ten opzichte van 2001. Een extra opvallend gegeven omdat de advocatensalarissen in internationaal verband na een periode van sterke groei juist weer tot stilstand zijn gekomen.