januari 2003

05 jan 2003

De meeste uitwisselingsstudenten vergaren in het buitenland een deel van hun studiepunten doctoraal. Je kunt echter ook je hele studie in het buitenland doen, of er pas na je doctoraal aan beginnen. Je kunt je ook bepalen tot een summer course en tot slot zijn er studenten of afgestudeerden die in het buitenland stage lopen.