november 2003

27 nov 2003

De studie Rechtsgeleerdheid is niet zozeer gericht op het uit je hoofd leren van wetboeken, maar wel op het leren kennen en kunnen hanteren van het rechtssysteem. Je leert juridische problemen te analyseren en ze met behulp van de wet, op te lossen.