juni 2006

28 jun 2006

Wat heeft de toekomst in petto voor de advocatuur? Dat is een vraag waar advocaten vaker bij stil moeten staan. De toekomst van de advocatuur is ongewis. Daarom is het raadzaam verschillende scenario's achter de hand te hebben. Wie zich voorbereidt, voorkomt rampen.
Christ'l Dullaert

28 jun 2006

Arthur Kohn is sinds 1 oktober 2005 bestuursvoorzitter van de Jonge Balie Amsterdam. Hij ziet het als uitdaging onder meer lezingen, cursussen, het overleg met de Deken van de Raad van Toezicht en de jaarlijkse buitenlandreis 'nog interessanter, leuker en strakker' te organiseren.

27 jun 2006

De Wet Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren schrijft de salasrissen voor rechterlijke ambtenaren voor. De bezoldiging van rechters is voor de laatste keer vastegesteld per 1 mei 2003 en sindsdien onveranderd gebleven. "Dit tot onvrede van sommigen", aldus mr. Th. Groeneveld, lid van de Raad voor de Rechtspraak. Maar hebben rechters nou werkelijk het recht ontevreden te zijn?

27 jun 2006
Anneke Meulenveld (24), masterstudent Arbeidsrecht aan de UvA, studeert deze zomer af en volgde het laatste half jaar een zogenaamd duaal traject.