september 2006

29 sep 2006

In deze tabel zijn de aantallen gebaseerd op het gemiddelde van de collegejaren 2000/01 en 2001/02. De grootste schommelingen van jaar tot jaar worden zo geneutraliseerd. De percentages zijn op basis van het totaal aantal uitwisselingsstudenten. De gegevens zijn exclusief de UvA en de RuG.

29 sep 2006

Er zijn enkele opmerkelijke concentraties in de uitstroom van de verschillende faculteiten. Zo hebben VU-studenten een duidelijke voorkeur voor Zuid-Afrika: meer dan een kwart van de uitstroom van de kleine Amsterdamse faculteit vindt plaats naar dit land. Daarmee neemt de VU meer dan veertig procent voor zijn rekening van alle Nederlandse rechtenstudenten die Zuid-Afrika voor studie bezoeken.

29 sep 2006

De rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit stuurt een kwart van zijn uitwisselingsstudenten naar Duitsland. Dat is opmerkelijk omdat aan de UvA en de UvT juist wordt gemeld dat Duitstalige bestemmingen uit zijn. De universiteit waar de Rotterdammers voor warmlopen is Universität Hamburg. Eenzelfde concentratie van een kwart van de uitwisselingen tekent zich af in Tilburg met betrekking tot Scandinavië.

29 sep 2006

Om uitschieters enigszins te neutraliseren zijn in onderstaande tabel de aantallen uitwisselingsstudenten van 2000/01 en 2001/02 gemiddeld.
Lees verder over de populairste bestemmingen.

27 sep 2006

In de Keuzegids worden de verschillen tussen opleidingen onder de loep genomen. Studenten bij veel opleidingen op universiteiten en hogescholen zouden zich best meer willen inspannen - als het onderwijs ze maar meer uitdaagde. Dat constateert de redactie van de Keuzegids Hoger Onderwijs, de consumentengids voor aanstaande studenten, die elk jaar in oktober verschijnt.

20 sep 2006

Na een studie Nederlands Recht in Groningen, ging Anne-Dien begin dit jaar de slag bij Dommerholt Advocaten in Apeldoorn. Hier doet zij verslag van haar leven als advocaat stagiar.

07 sep 2006

Academische opleidingen moeten hun studenten beter selecteren, zodat minder studenten uitvallen. Dat stellen de Vereniging van Universiteiten (VSNU), onderwijsminister Van der Hoeven en SER-voorzitter Rinnooy Kan bij opening van het nieuwe studiejaar.