december 2006

21 dec 2006

Door de invoering van het bindend studieadvies (BSA) moet één derde van de eerstejaarsrechtenstudenten aan de zes faculteiten met een BSA stoppen met hun studie.

21 dec 2006

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de belangenvereniging van promovendi in Nederland. PNN is in 1987 opgericht onder de naam Landelijk AiO/OiO Overleg (LAIOO). In 2003 heeft de vereniging haar naam veranderd in Promovendi Netwerk Nederland.

21 dec 2006

Rechtenstudie.nl heeft het startsein gegeven voor een serie interviews genaamd 'Mr. en wat nu?'. Hierbij de zesde in de reeks; een interview met Pieter Cremers. Pieter (30) is in 2003 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, richting Strafrecht. Na het behalen van zijn Mr.-titel is hij aan de slag gegaan als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio).

13 dec 2006

Godelieve Wesselingh is de 22-jarige winnares van de Dutch Prize best business law student 2006. Godelieve heeft een geldbedrag van € 3.000, een studentstage van twee maanden bij Freshfields Amsterdam plus een jaarabonnement op Het Financieele Dagblad gewonnen.

13 dec 2006

In de vorige nieuwsbrieven heb je kennis kunnen maken met het beroep van bedrijfsjurist en incassoadvocaat. Deze week vragen we aan Annuschka Hartman (31) wat zij voor de kost doet.

13 dec 2006

Welmoed van der Velde is 26 jaar en op 23 november 2006 gepromoveerd aan de Rijks Universiteit Groningen. Zij studeerde eerst Nederlands recht en verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht, sectie Internationaal Privaatrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid.