mei 2007

30 mei 2007

In de vorige nieuwsbrieven heb je onder andere kennis kunnen maken met het beroep van bedrijfsjurist en recruiter. Deze week vragen we aan Yvonne Klein Velderman wat zij voor de kost doet.

23 mei 2007

In de vorige nieuwsbrieven heb je onder andere kennis kunnen maken met het beroep van bedrijfsjurist en kandidaat-notaris. Deze week vragen we aan Gülsen Alkan (35) wat zij voor de kost doet.

23 mei 2007

Het lijkt er op dat de diversiteit binnen nog erg mager is. Verscheidene kantoren zijn echter al bezig met diverse initiatieven. Een korte schets.

23 mei 2007

 

"We willen het aantal Marokkaanse juristen dat in de juridische markt werkzaam is, minimaal vertienvoudigen"

 

Nederlandse vlaggenHassane Ouled Ali (36) is oprichter van het Nederlands Marokkaans Juristennetwerk (NMJ). Het NMJ biedt juristen met een Marokkaanse achtergrond de gelegenheid om onderling te netwerken, wil dat meer juristen van Marokkaanse komaf prominente juridische posities bekleden en bereidt studenten met een Marokkaanse achtergrond voor op de arbeidsmarkt. "Bij dat laatste doel ik bijvoorbeeld op sollicitatiegesprekken en de vooroordelen waar je - zelfs al in de voorfase, de brievenselectie - tegenaan loopt. Begeleiding vanuit huis kregen Marokkaanse juristen zoals ik vroeger niet. Zij hopelijk wel; van ons."

 

16 mei 2007

De Orde van Advocaten heeft een intentieverklaring gepubliceerd in het Advocatenblad (nummer 6 van 20 april 2007). Dit initiatief is genomen door de Orde om de diversiteit binnen advocatenkantoren de bevorderen. Uiteraard blijft het bij een intentieverklaring waaraan derhalve dus geen rechten kunnen worden ontleend, noch dat er enige plicht ontstaat voor de kantoren. Ook kunnen kantoren hun eigen criteria stellen. Hoe het diversiteitsbeleid op de agenda te zetten. Desalniettemin, het is een goed begin.

16 mei 2007

In de Verenigde Staten en Engeland is het al een trend: publiceren hoeveel werknemers man of vrouw, van allochtone afkomst en hoeveel medewerkers er 'disabled' zijn. Zo publiceren grote Amerikaanse en Britse advocatenkantoren concrete cijfers over hun diversiteit en het beleid dat zij hieromtrent voeren op hun websites. In de Verenigde Staten en Engeland is men hier al vrij ver mee en bestaat er ook een bepaalde trots rond deze diversiteitcijfers. Diversiteit binnen de advocatuur wordt steeds belangrijker. In dit artikel wordt met diversiteit de nadruk gelegd op allochtonen, maar het begrip is uiteraard veel omvattender en betreft een afspiegeling van de samenleving dus ook vrouwen, gehandicapten, ouderen enzovoort.

16 mei 2007

De Orde van Advocaten heeft een intentieverklaring gepubliceerd om de diversiteit binnen de advocatuur te bevorderen. Maar hoe is het momenteel gesteld met de diversiteit binnen de advocatuur?

10 mei 2007

In de vorige nieuwsbrieven heb je onder andere kennis kunnen maken met het beroep van bedrijfsjurist en kandidaat-notaris. Deze week vragen we aan Geert Nederhorst (28) wat hij voor de kost doet.

09 mei 2007

Karima el Joghrafi (26) wordt aanstaande vrijdag beëdigd als advocaat bij het Rotterdamse kantoor Michielse & Verschoor Advocaten. El Joghrafi heeft Marokkaanse ouders en is in Nederland opgegroeid. "Als je je goed presenteert, komt het wel goed."

09 mei 2007

De krapte op de arbeidsmarkt voelt als een hete adem in de nek van advocatenkantoren. Ze wringen zich in bochten om de toestroom van nieuw talent op gang te houden. Diverse kantoren lanceren in het voorjaar weer een nieuwe arbeidsmarktcampagne. Ook verschijnt er zo hier en daar weer een nieuwe corporate campagne.

07 mei 2007

Intervisie moet in de toekomst net zo gewoon worden als zaakbesprekingen of jurisprudentieoverleg, schrijft algemeen deken Els Unger in Het Advocatenblad. Veel advocaten zijn echter onbekend met het fenomeen, dat zij omschrijft als 'een methode voor structureel collegiaal overleg, waarbij aspecten als ethiek, attitude en bekwaamheid centraal staan'. Advocatie.nl polst de stemming bij vier kantoren.