mei 2008

29 mei 2008

Hans Turkesteen wordt per 1 augustus CFO van Stork. Momenteel is Turkesteen het hoofd van de corporate finance-praktijk van Deloitte Nederland. Turkesteen vervangt hiermee Maarten Schönfeld, CFO en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Stork.

29 mei 2008

Advocaat Jean-Pierre van Leeuwe van Simmons & Simmons, Philippe Rosenpick van CMS Francis Lefebvre en Philippe Lansade van Rothschild adviseren Lyreco bij het overnamebod van Corporate Express van €1,73 miljard. Inmiddels zijn er zeven advocatenkantoren en vijf banken betrokken bij de overnamestrijd.

29 mei 2008

De Ondernemingskamer had het druk afgelopen weken. Advocaten van Pels Rijcken, Houthoff, Stibbe en Loyens & Loeff verdedigden de stakeholders in het ASMI conflict. De Brauw, Stibbe en Clifford Chance kregen groen licht gekregen voor de uitrookprocedures voor hun cliënten RFS, Euronext en Valcon. OverFusies.nl presenteert een overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt.

29 mei 2008

De top van corporate finance Nederland wordt omgegooid. ABN Amro en BNP Paribas krijgen een nieuw hoofd corporate finance, Deloitte neemt afscheid van dealmaker Hans Turkesteen, ING Wholesale benoemt een nieuwe CEO in Oost-Europa en Mazars Berenschot en First Dutch Capital verwelkomen nieuwe dealmakers.

28 mei 2008

Het wordt gepresenteerd als een samenwerking, maar het is in feite een overname, beaamt notaris Jaap Boon over het persbericht waarin advocaten- en notariskantoor TeekensKarstens "nauwe samenwerking" aankondigt met notariskantoor Kompier in Lisse. "Een overname, dat klinkt meteen zo agressief", aldus Boon.

28 mei 2008

De Rotterdamse notarissen die eergisteren gearresteerd werden op verdenking van hypotheekfraude en deelname aan een criminele organisatie blijven voorlopig vastzitten. Hun advocaten betwisten de rechtmatigheid van de aanhouding een deden al een vergeefse poging ze direct op vrije voeten te krijgen. "Het is stoerdoenerij. De aanhouding was totaal niet nodig." Het OM in Rotterdam zegt intussen dat er nog meer notarissen op de lijst van verdachte personen in het hypotheekfraudeonderzoek staan.

28 mei 2008

Jonker & Lakens Advocaten, een Utrechts nichekantoor voor fusie- en overnames, heeft Steven Storm benoemd tot partner. Storm meent dat het middensegment van de fusie- en overnamemarkt kansen biedt voor nichekantoren.

28 mei 2008

Het notariaat moet de prijzen voor haar dienstverlening verhogen. Dit zei voorzitter Erna Kortlang bij de presentatie van De Stand van het Notariaat 2008, de jaarlijkse uitgave van KSU Uitgeverij. "Notarissen moeten zich méér bewust worden van de waarde van hun werk. Nu krijgen ze slechts € 300 voor een akte die rechtszekerheid garandeert voor heel veel partijen. Dat is te weinig, zeker als je het vergelijkt met prijzen die bijvoorbeeld hypotheek- of andere adviseurs soms berekenen," aldus Kortlang.

28 mei 2008

In een nieuwe serie artikelen zal ING Payments & Cash Management ingaan op uitdagingen die het notariaat in de nabije toekomst te wachten staan. In deze eerste aflevering - naar aanleiding van eerder door ING georganiseerde symposia - aandacht voor ondernemerschap binnen het notariaat. In dat verband: vraagt u zich wel eens af waarom sommige notariskantoren succesvoller zijn dan anderen? Hoe onderscheiden zij zich? Wat kunt ú anders doen?

28 mei 2008

Het komt niet vaak voor: een kandidaat-notaris die als partner wordt benoemd. Het gebeurde Jacobine Tinselboer bij KienhuisHoving (Enschede en Oldenzaal). Overigens wel met een notarisbenoeming in het vooruitzicht: het Bureau financieel toezicht (Bft) buigt zich op dit moment over haar ondernemingsplan. Tinselboer komt oorspronkelijk uit Twente: "Dat is een voordeel, want dan weet je een beetje hoe het hier gaat".

28 mei 2008

Van Rossem advocaten in Amsterdam - met onder meer cliënten in zaken als de Hofstadgroep, de Schipholbrand en de ontvoerde Claudia Melchers - is vorige week failliet verklaard. De acht advocaten komen op straat te staan en zoeken elders onderdak, of willen voor zichzelf beginnen. "Het kantoor wordt ontmanteld," aldus de curator.

27 mei 2008

"NautaDutilh verliest deel vastgoedsectie aan nieuw kantoor: Six advocaten," luidt de kop boven het persbericht waarin het verse kantoor zich presenteert aan de wereld. "Het ging bij Nauta steeds meer de kant op van de grote transacties. Dan ga je praten met collega's en komt de vraag op of je het misschien anders moet gaan doen," aldus Leon Burgersdijk van het nieuwe Amsterdamse Six Advocaten.

27 mei 2008

De Commissie Gelijke Behandeling heeft vorige maand bepaald dat een advocatenkantoor niet onjuist heeft gehandeld door een advocaat te weigeren op grond van zijn leeftijd. Zijn werkervaringsleeftijd, om precies te zijn. Bij 'up-or-out', waarbij binnen acht tot tien jaar moet blijken of iemand maatschapsfähig is, is binnen kantoor een juiste leeftijdsopbouw nodig, stelt de commissie in navolging van het advocatenkantoor.

27 mei 2008

Uit het Jaarverslag 2007 van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat in 2005 21,2% van de advocaten niet voldeed aan de verordeningen, de papieren onvolledig invulde of helemaal niet reageerde. In 2006 is dat percentage teruggelopen tot 15,6%. Advocaten laten vooral steken vallen bij de Permanente Opleiding. De Orde relativeert de cijfers - die dit jaar voor het eerst zijn gepubliceerd - en het ministerie van Justitie houdt de boel 'nauwlettend' in de gaten.

27 mei 2008

Joost Tonino, de oud-officier van justitie, maakt de overstap naar de advocatuur. Hij is voor zichzelf begonnen in een specifieke tak van de strafrechtadvocatuur. "Ik word een lawyers' lawyer." Een kort vraaggesprek.

Pagina's