november 2008

25 nov 2008

In Utrecht zijn de volgende instituten en centra.

25 nov 2008

In Nijmegen zijn de volgende instituten en centra.

25 nov 2008

In Rotterdam zijn de volgende instituten en centra.

25 nov 2008

In Tilburg zijn de volgende Instituten en Centra.

25 nov 2008

In Groningen zijn de volgende Instituten en Centra.

25 nov 2008

De prijs werd in 2002 ingesteld. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een individu of organisatie die door publicatie of prestatie een speciale bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het publieke internationale recht.

24 nov 2008

Aan de VU zijn diverse centra en instituten.

24 nov 2008

CIROC, is een internationaal criminologisch kenniscentrum op het gebied van de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan. Het centrum is een initiatief van de secties Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Maastricht (UM) en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie

24 nov 2008

Aan de Universiteit Leiden zijn de volgende Centra en Instituten.

24 nov 2008

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoekinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Justitie en de Universiteit Leiden. Het NSCR is in Leiden gevestigd. Het NSCR beweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid.

21 nov 2008

Nederlands Juristen Board Enschede

Pagina's