januari 2012

25 jan 2012

Deze week verscheen het boek De Urenfabriek van Fleur Brockhus, over het hectische leven van een advocaatstagiaire op de Zuidas. Zelf stopte Brockhus na twee jaar met haar stage bij Stibbe en zei de advocatuur definitief gedag. Advocatie interviewde de schrijfster. Met haar boek wil Brockhus Zuidassers - en dan vooral de partners daar - een spiegel voorhouden: "Het gaat me aan het hart dat mensen met talent binnenkomen op zo'n kantoor en doodongelukkig weggaan."

19 jan 2012

De Britse aspirant-rechtenstudente Elly Nowell mocht op gesprek komen bij de uiterst prestigieuze rechtenopleiding van Magdalen College van Oxford. Na het gesprek bedankte ze voor de eer, zonder de uitslag af te wachten. Volgens Nowell is de opleiding "ridicolously pompous".

19 jan 2012

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft in 2010 en 2011 twaalf vrouwen benoemd tot hoogleraar en voor de betreffende posities mannen uitgesloten. Dit is discriminatie op grond van geslacht en dus in strijd met de wet, zo oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling. De kwestie werd aangekaart door de Groninger Studentenbond.

19 jan 2012

In de Verenigde Staten is een schandaal gaande vergelijkbaar met het Hofnarretje in Nederland, al zijn de slachtoffers ouder: American football-coach Jerry Sandusky van Penn State University wordt beschuldigd van vijftig gevallen van misbruik van jongeren. Met talloze civiele rechtszaken in het vooruitzicht, heeft general counsel Cynhtia Baldwin, de eerste general counsel van de universiteit, nu besloten om terug te treden. Ze trad aan in januari 2010. Een verband? Nee hoor.

19 jan 2012

In de serie Jurist in Bedrijf praten we deze keer met Kara van den Born, sinds november 2009 als senior legal counsel werkzaam bij Endemol Group. Daarvoor werkte ze een aantal jaar als zelfstandige vanuit Brabant. "We lossen het bij Endemol zo veel mogelijk in huis op. Maar als je op een gegeven moment ziet dat het niet gaat werken, moet je ook niet te laat zijn met het inschakelen van een externe advocaat."

19 jan 2012

Robert Moszkowicz is dan weliswaar geen advocaat meer, hij laat zich als jurist nog wel zien in de rechtszaal. Of beter: hij laat zich niet zien. Onderstaand het verhaal van concertpianiste Eleonora Semjonova, die in zijn netten verstrikte raakte. 'Wat bent u doorzichtig. U was helemaal niet van plan om mij te informeren. Pas nadat u mijn e-mail van zojuist hebt ontvangen, vond u het nodig om, ook nog op de verkeerde manier, te reageren.'

18 jan 2012

Robert Moszkowicz is dan weliswaar geen advocaat meer, hij laat zich als jurist nog wel zien in de rechtszaal. Of beter: hij laat zich niet zien. Onderstaand het verhaal van concertpianiste Eleonora Semjonova, die in zijn netten verstrikte raakte. 'Wat bent u doorzichtig. U was helemaal niet van plan om mij te informeren. Pas nadat u mijn e-mail van zojuist hebt ontvangen, vond u het nodig om, ook nog op de verkeerde manier, te reageren.'

05 jan 2012

Deze week praten we in Jurist in Bedrijf met Symen Formsma, senior jurist bij OPTA, de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit. Daar werkt het toch weer even anders dan in het bedrijfsleven. Formsma heeft nooit anders gewild dan werken bij de overheid. "Ik heb altijd wat moeite om te begrijpen hoe mensen vanuit een hele eenzijdige blik bepaalde standpunten kunnen verdedigen."

05 jan 2012

Hoopvolle rechtenstudenten scoren betere cijfers dan niet hoopvolle. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek onder rechtenstudenten van Robert H. McKinney School of Law van de Universiteit van Indiana. Hoopvol is overigens niet hetzelfde als optimistisch: optimisten denken dat de toekomst hoe dan ook goed zal zijn, hoopvolle studenten denken die toekomst vooral ook zelf vorm te kunnen geven.

05 jan 2012

Een kandidaat-notaris kan naast zijn werk ook fiscaal jurist zijn bij een ander kantoor. Dat heeft de Kamer van Toezicht van de notarissen in Assen bepaald in een zaak waarin de KNB betwijfelt of deze combinatie van dienstbetrekkingen wel toelaatbaar is. Zolang de notaris de werkzaamheden strikt gescheiden houdt, is er volgens de Kamer niets aan de hand.

05 jan 2012

Verslag van een zitting in Amsterdam. Financieel belang 14.000 euro. Advocaat: neen. Meneer Van H. doet het zelf. Dat mag sinds de competentiegrens deze zomer is opgetrokken van 5.000 naar 25.000 euro. De rechter: "Wij houden nu goed in de gaten dat partijen begrijpen hoe een zaak juridisch in elkaar steekt. Ik leg veel uit, en vergewis me ervan dat partijen begrijpen wat er wordt besproken."

05 jan 2012

Boekel De Nerée biedt studenten de mogelijkheid om via Twitter kennis te maken met het kantoor. Eens in de twee maanden zal het een medewerker laten twitteren (@BoekelRecruit). Het kantoor laat advocaten, student-stagiaires, werkstudenten of notarissen aan het woord, maar ook medewerkers van de stafdiensten, zoals HR of de Finance Manager.

03 jan 2012

Boekel De Nerée gaat studenten de mogelijkheid bieden om via Twitter kennis te maken met het kantoor. Eens in de twee maanden zal het een medewerker laten twitteren (@BoekelRecruit). Het kantoor zal advocaten, student-stagiaires, werkstudenten of notarissen aan het woord laten, maar ook medewerkers van de stafdiensten, zoals HR of de Finance Manager.