februari 2014

26 feb 2014

Slechts een kwart van de advocaat-stagiaires en medewerkers noemt het toekomstperspectief op hun kantoor aantrekkelijk. Dat blijkt uit eerste Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014 door Bruins Coaching & Advies, uitgevoerd in samenwerking met Sdu Uitgevers. Bovendien verschaffen veel kantoren onvoldoende duidelijkheid over de toekomstperspectieven die zij hun jongere medewerkers te bieden hebben.

24 feb 2014

Het partnerschap bij een groot kantoor is niet voor iedereen weggelegd. Die positie vereist meer dan juridische skills, zoals een hoge mate van ondernemerschap en organisatievermogen. Hoe ziet het langdurige traject richting een benoeming eruit? Enkele recent benoemde partners én zij die hierover mede beslissen komen aan het woord in een interviewreeks. Vandaag: Stefan Bais, sinds juni 2013 equity partner bij AKD advocaten & notarissen.

20 feb 2014

Bij bijna alle Nederlandse algemene masters rechtsgeleerdheid en Nederlands recht is de wetenschappelijke vorming onder de maat. Dat blijkt uit de beoordelingen door studenten van de universitaire rechtenmasters in de nieuwe editie van de Keuzegids Masters. De kwaliteit van de algemene masters van Groningen, Utrecht, Maastricht en Amsterdam (Uva) is volgens de gids zwakker dan de landelijke norm.

20 feb 2014

‘I challenge anybody to show me – I’ll pay them a million dollars if they can do it,’ aldus advocaat James Cheney Mason in een uitzending van NBC Dateline. De Amerikaanse rechtenstudent San Dustin Kolodziej vatte dit op als een uitdaging, en bewees dat de door de advocaat bestreden stelling wel degelijk waar kon zijn. Hij eiste vervolgens een miljoen.

20 feb 2014

In de week dat de Keuzegids de Nijmeegse master Nederlands recht naar voren schuift als een van de beste rechtenmasters, introduceert de Radboud Universiteit een nieuwe, dubbele master Insolvency Law. Deze intensieve, Engelstalige masteropleiding (internationaal) insolventierecht is ontwikkeld in samenwerking met de Nottingham Trent University, waar deelnemers ook een semester studeren.

20 feb 2014

Ze rondde eerst een opleiding tot mondhygiëniste af, en stapte daarna over naar rechten. Hoewel ze in dat 4e studiejaar de wo-bacheloropleiding met goed gevolg afrondde, wordt de voor dat jaar verleende prestatiebeurs niet omgezet in een gift. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vorige week woensdag beslist.

12 feb 2014
Start up

Tien 'uitmuntende' rechtenstudenten van de UvA gaan startups kosteloos met juridische hulp op het terrein van het informatierecht bijstaan. Zij doen dit in het praktijkvak Clinic Technologie, Media & Communicatie, dat onlangs van start is gegaan. Dat laat Stichting de Clinic weten in een persbericht.

06 feb 2014

Gedurende enige maanden is A.M. Elias, voorzitter van de examencommissie propedeuse van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in een groot aantal hem toegestuurde brieven met de dood bedreigd. Ook is zijn woonhuis met verf beklad en is bij hem een ruit ingegooid. Er is inmiddels een rechtenstudent gearresteerd. Dat laat de Universiteit Leiden weten in een persbericht.

06 feb 2014

Het Project Gerede Twijfel, waarbij rechtenstudenten onderzoek doen naar vermeende rechterlijke dwalingen, is in opspraak gekomen door de publicatie van het boek ‘De Arnhemse Villamoord, valse bekentenissen’. Vanwege een speculatief slothoofdstuk heeft hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen, die de supervisie heeft over het project, het eind januari verschenen boek uit de handel laten halen.

05 feb 2014

Rechtsfilosoof Hendrik Kaptein van de Universiteit Leiden pleit in een ingezonden brief voor afschaffing van boetes voor Leidse rechtenstudenten die zich te laat inschrijven voor een tentamen. En als men dan toch bezig is; ook de verplichte inschrijving voor tentamens moet eruit, voordat de universiteit zich definitief ontwikkelt tot een ‘geprikklokte leerfabriek.’ 'Afschaffen, die overbodige regelzucht,' aldus Kaptein.

05 feb 2014

Legal Women, een platform voor vrouwelijke juristen, start op 13 februari aanstaande met een Mentor Project voor jonge vrouwelijke juristen. Deelnemers in het project spreken minimaal twee keer per jaar met een mentor over de vraagstukken waar zij tegenaan lopen. De mentor kan werkzaam zijn in dezelfde beroepsgroep, maar ook in andere beroepsgroepen zoals het notariaat, juridische wetenschap of bedrijfsjuristen.

03 feb 2014

Bovenmatige belangstelling voor techniek en behoefte aan een dynamische bedrijfstak brachten jonge juriste Rianneke Hoekendijk bij het in Woerden gevestigde telecom- en IT-bedrijf Aspider. Een leverancier van diverse mobiele diensten en typisch een bedrijf waar bijna iedereen die mobiel belt of internet indirect wel mee te maken heeft, echter zonder dit zelf te weten of zonder dat het bedrijf zelf veel naamsbekendheid geniet.