december 2014

30 dec 2014

De Leidse rechtenfaculteit ziet er toch vanaf om inschrijfkosten cq. een ‘tentamenboete’ van 20 euro te heffen voor studenten die zich te laat inschrijven voor een tentamen. De regeling is toch te controversieel bevonden in de faculteitraadsvergadering, meldt universiteitsblad Mare.

18 dec 2014

Een team studenten van de rechtenfaculteit van de UvA heeft de achtste editie van de NVER pleitwedstrijd 2014 gewonnen. De Amsterdamse rechtenstudenten bleken het beste pleittalent in huis te hebben in de fictieve casus ‘De Kluut en de Kolen’, die was opgesteld door de Groningse hoogleraren Hans Vedder en Jan Jans.

11 dec 2014

De Universiteit Maastricht beleefde woensdag een wel heel unieke promotieplechtigheid: eeneiige tweeling Maurice en Raymond Canisius maakten een dubbelpromotie op één gezamenlijk proefschrift. De twee deden onderzoek naar de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor ontoelaatbare dividenduitkeringen in het herziene BV-recht.

11 dec 2014

De slagingspercentages voor het Bar Exam in Californië waren afgelopen keer de laagste sinds tien jaar: slechts 48,6% van de rechtenstudenten in spe kwam er door. Onder de gelukkigen een vreemde eend in de bijt: Heather Swift, pornoactrice en erotisch danseres. Zij wil vooral het misverstand uit de weg ruimen dat de porno-industrie wordt bevolkt door domme bimbo’s.

11 dec 2014

De Tilburg University vormde woensdag 10 december – op Wereld Mensenrechtendag – het decor voor de uitreiking van de Max van der Stoel Human Rights Awards 2014. De eerste prijs ging naar Etienne Ruvebana van de Rijksuniversiteit Groningen, die een dissertatie schreef over de verplichtingen van staten om genocide te voorkomen.

10 dec 2014

Binnen een organisatie die in de afgelopen jaren radicale veranderingen onderging, werkt Rutger Laurentius sinds anderhalf jaar als bedrijfsjurist op de sinds enkele jaren weer groeiende Legal-afdeling van ABN AMRO. De afdeling bestaat momenteel uit circa 120 juristen, terwijl risicomanagement en ‘de blik naar buiten’ anno 2014 de sleutelwoorden zijn.

10 dec 2014

De algemene raad heeft op 1 december jl. bepaalt dat de stagiaire-salarissen met ingang van 1 januari 2015 worden geïndexeerd. Voor de bepaling van het te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober.

03 dec 2014

In mijn boek Yoga in je Toga schreef ik in het hoofdstuk ‘flexibilisering en andere trends’ over de toekomst van de advocatuur. Het nut van flexibilisering bepleit ik niet vanuit een commercieel eigenbelang, maar vanuit een visie op de noodzaak tot veranderen van de toekomst van de advocatuur. Een andere verandering die de advocatuur kan raken, is liberalisering. Is de toekomst voor advocaten wellicht beter zonder toga?