Are you challenged enough?

Onder rechtenstudenten is bekend dat juridische werkgevers tegenwoordig meer eisen dan alleen een diploma met goede cijfers. "Het is belangrijker om je tijdens je studententijd op verschillende vlakken te ontwikkelen, dan per se in vier jaar af te willen studeren," aldus Niels Mastenbroek, coördinator van de 'Challenge Programme' van de universiteit Tilburg.

De rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg ondersteunt het ondernemen van activiteiten naast de studie op een bijzondere manier. Studenten die een bepaald aantal - en onderling diverse - activiteiten hebben ontplooid tijdens hun studie, krijgen een 'Certificaat Challenge Programme'. Volgens Mastenbroek is dit certificaat van toegevoegde waarde, "want activiteiten zoals een pleittraining of een congres zet je niet zo snel op je CV". Verder blijkt de meerwaarde ook uit het feit dat "de faculteit jou erkent als actieve en betrokken student, die tijdens zijn studie op verschillende vlakken verder heeft gekeken".

Het programma is op poten gezet op initiatief van een studentenfractie. De coördinator is altijd een student, nu dus Mastenbroek. Hij helpt studenten met het geven van suggesties over activiteiten die ze kunnen ontplooien. "Meestal komen de studenten zelf met studiegerelateerde activiteiten. Het leuke is dat dit soms uitzonderlijke activiteiten zijn waar we zelf nooit aan gedacht zouden hebben, maar die bij nader inzien zeker geschikt zijn voor dit programma. Zo hebben we een student gehad die het gewoonterecht onder bepaalde stammen in Afrika ter plekke in kaart had gebracht."

Tijdsbeslag
Bekend is onderhand dat het moeilijk is om in de BaMa-structuur extra activiteiten te ondernemen zonder studievertraging op te lopen. Volgens Mastenbroek valt dat wel mee. "Het hangt nogal van de soort activiteit af of je ze kunt ontplooien zonder daardoor studievertraging op te lopen."

Extra ruimte creëren in de BaMa structuur is volgens hem niet noodzakelijk. "Ik vind dat het ontplooien van activiteiten naast de studie vanuit de student zelf moet komen. Natuurlijk moet dit gestimuleerd worden door de faculteit, maar het is uiteindelijk aan de student zelf om initiatief te nemen en aan te tonen dat hij of zij verder kan kijken dan zijn of haar spreekwoordelijke neus lang is. De vakken die je als student in de huidige structuur krijgt, hebben allemaal hun waarde voor de theoretische kennis die je tijdens je studie opdoet. Wanneer je vakken gaat schrappen om mensen de ruimte te geven om ze in plaats van een vak op studiereis te laten gaan of iets dergelijks, gaat dat volgens mij tegen één van de taken van de Universiteit in, namelijk het ontwikkelen van een academische instelling bij haar studenten."


    | Mail de redactie | Print