De Chipshol-sterrencast: Westenberg, Kalbfleisch, Van Delden en Koeman

Afgelopen vrijdag de inleidende beschietingen van een nieuwe veldslag in een al heel lang durende oorlog: Chipshol. Vorige week was de regiezitting waar men agenda's mocht trekken voor te houden getuigenverhoren. Het is een ware sterrencast geworden. Met in de hoofdrollen judge Westenberg en NMA-directeur Pieter Kalbfleisch. Met glansrijke bijrollen voor Bert van Delden en twee Stibbe-sterren. Releasedatum: eind dit jaar. Hier alvast de trailer van Chipshol Collateral Damage.

"Waar is de tegenpartij," wil rechter-commissaris (rc) Eelkema van de rechtbank Utrecht weten. Het team-Chipshol/Landinvest staat al popelend op het veld: Matthijs Kaaks van Boekx advocaten, Roland Gerritsen van Levenbach-Gerritsen en prof. Toon van Mierlo van NautaDutilh, met ernaast hun cliënt Peter Poot. De landsadvocaten zijn wat laat, maar weldra betrekken de Pels Rijcken-boys in de personen van Bert-Jan Houtzagers en sidekick Sikke Kingma de zaal.

De laatste twee vertegenwoordigen de te horen getuigen. En dat zijn niet de minsten: de verstoten rechter Hans Westenberg, tevens onderwerp van een rijksrecherche onderzoek naar vermeend plegen van meineed. Mr. Ernst Numann, ooit persrechter van de rechtbank Den Haag, tegenwoordig lid van de Hoge Raad. De twee Stibbe-advocaten Tim de Grève en Niels Koeman. De laatste was advocaat voor zowel Chipshol als Schiphol, en is tegenwoordig lid van de Raad van State en advocaat-af. Verder staat op het verlanglijstje Bert van Delden, voormalig president van de rechtbank Den Haag en voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. En last but not least: Pieter Kalbfleisch, oud-rechter, tegenwoordig directeur van de NMA.

Deze line-up is zowel qua personen als onderwerp - het al dan niet partijdig functioneren van de rechterlijke macht - een unicum te noemen in de geschiedenis van de rechtspraak.

Dagje Westenberg

"Westenberg zal wel de meeste tijd in beslag nemen," denkt Eelkema. Iedereen stemt daarmee in. Besloten wordt dat rechter Westenberg een hele dag verhoord wordt. Kamp Chipshol wil dat hij het spits afbijt van de vijf dagen verhoor. Westenberg kan zijn juridische ervaring daar mooi gebruiken: hij verzorgde cursussen aan de rechterlijke macht en advocatuur over het getuigenverhoor. Voor de anderen denkt men een halve dag nodig te hebben.

Pieter Kalbfleisch komt als laatste aan bod. Men wil helder krijgen wat zijn banden zijn geweest met de broers Van Andel en Westenberg. De Van Andels verkregen door een Westenberg-vonnis in 1996 de zeggenschap over het bedrijf van de familie Poot. Die cashten vervolgens een aanzienlijk deel van de kostbare grond van Chipshol. In de motivatie van de toewijzing van het getuigenverhoor nam de rechter eerder een anonieme brief, gericht aan Revu-reporter Stan de Jong mee, waarin de anonimus de banden tussen Kalbfleisch, Westenberg en de zakenbroers Van Andel beschrijft ten tijde dat eerstgenoemden raadsheer waren bij de rechtbank Haarlem.

Duidelijk moet worden of Westenberg partijdig was in de behandeling van een aantal Chipshol-zaken. En of hij een zetbaas was, vooruitgeschoven door Kalbfleisch en geïnstrueerd om ten faveure te handelen voor de Van Andels.

Advocaten stellen de vragen

Eelkema laat weten dat ze - anders dan te doen gebruikelijk - de meeste vragen door de advocaten zal laten stellen. Houtzagers is het er niet mee eens, en wil dat de rechter-commissaris dat zelf doet. Maar Eelkema houdt vol. "Gezien de aard van de getuigen zal dat de sfeer ten goede komen," voegt ze toe. Verder belooft ze een strakke regie te voeren. "Geen discussie, alleen feitelijke vragen. Dan weet u dat dat mijn plan is."

De getuigenverhoren zullen eind dit jaar plaatsvinden in oktober, november of december. Zet de popcorn maar klaar.

    | Mail de redactie | Print