De uren

Eind oktober 2002 lekte er bij de New Yorkse vestiging van Clifford Chance een memo uit waarin gerept werd van onmenselijke normen voor het aantal te declareren uren. Het is niet de eerste keer dat er stof opwaait vanwege de urennormen bij topadvocatenkantoren.

Wat zijn declarabele uren?

Declarabele uren zijn de uren die je als advocaat of adviseur daadwerkelijk kan doorberekenen aan de klant. In een normaal werkjaar zitten bijvoorbeeld 2000 uur, hiervan gaat een deel verloren aan vakantie, opleiding, ziekte, intern overleg en dergelijke. De overige uren worden geacht declarabel te zijn. Beoordelingen van medewerkers in adviesmaatschappen worden mede gebaseerd op het aantal declarabele uren dat is gemaakt.

Welke normen worden gehanteerd?

In de top van de Amerikaanse advocatuur staan de normen onder druk om verzacht te worden. De meeste kantoren hanteren een eis van 2000 uur per jaar, waar Clifford Chance met 2.200 en in sommige lezingen zelfs 2420 uren nog een schepje bovenop doet. De Engelse topkantoren stellen als norm ongeveer 1700 uur en de Duitse kantoren rekenen op 1800 uur. De Nederlandse topkantoren zitten meestal nog rond de 1600 uur.

Bij gemiddelde kantoren ligt het aantal te maken uren lager.

Wil je terug naar het algemene document over advocaat worden?

 

    | Mail de redactie | Print