Diana de Wolff nieuwe bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de UvA

Diana de Wolff volgt Britta Böhler op als bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Wolff is sinds 1998 als arbeidsrechtadvocaat verbonden aan Stadhouders Advocaten in Utrecht en is daarnaast een veelgevraagde docent in postacademische arbeidsrechtopleidingen.

De Wolff wil zich in het onderwijs en haar onderzoek met name richten op de betekenis van de kernwaarden in een steeds diverser wordende balie. ‘De goede rechtsbedeling staat onder druk, onder meer omdat hoge kosten en complexiteit de toegang tot recht belemmeren en de beroepsgroep te maken heeft met de gevolgen van snelle economische en technologische veranderingen op de praktijkuitoefening.’

Verder wil zij zich richten op het functioneren van het toezicht. ‘De nieuwe Advocatenwet heeft het interne toezicht versterkt en systeemtoezicht ingevoerd. Het toezicht is onlosmakelijk verbonden met de vraag hoe de balie invulling geeft aan de kernwaarden’, aldus de nieuwe leerstoelhouder.

Naast advocaat en docent is De Wolff advocaat-lid van het Hof van Discipline en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Van 1983 tot 1993 was De Wolff advocaat in een sociale rechtshulppraktijk in Arnhem. Tussen 1999 en 2007 was zij voor GroenLinks lid van de Eerste Kamer en woordvoerder justitie en sociale zaken en werkgelegenheid. Verder was ze van 2008 tot 2013 lid van de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ze hield zich in die periode onder meer bezig met het thema vakbekwaamheid en was vanaf medio 2012 tevens waarnemend algemeen deken.

De bijzondere leerstoel Advocatuur is gevestigd binnen het Amsterdam Centre on the Legal Professions, waar ook de leerstoelen Rechtspleging, Openbaar Ministerie en Sociale rechtshulp deel van uit maken. Het onderzoek en onderwijs binnen dit expertisecentrum is gericht op de ontwikkeling en de betekenis van togadragers en hun organisaties voor en in de moderne rechtsstaat.

 

    | Mail de redactie | Print