Drie advocatenkantoren redden rechtswinkel Amsterdam

De toekomst van de Rechtswinkel Amsterdam is in ieder geval tot en met 2016 zeker gesteld. De kantoren De Brauw Blackstone Westbroek, Allen & Overy en Loyens & Loeff hebben voor de komende drie jaar financiële steun toegezegd. Er dreigde tot voor kort sluiting van de rechtswinkel per 2014, nadat de gemeente Amsterdam in 2012 besloot de subsidie stop te zetten.

Door Joris Rietbroek

De geheel op rechtenstudenten van de UvA en de VU drijvende Rechtswinkel Amsterdam heeft op jaarbasis zo’n 30.000 euro nodig om te blijven bestaan. De drie kantoren nemen gezamenlijk ongeveer tweederde van dit bedrag voor hun rekening, gelijk aan het weggevallen subsidiebedrag van de gemeente. Ook de UvA verschaft nog een bescheiden bijdrage. Niet alleen zorgen de kantoren voor financiële steun, ook zullen zij een adviserende rol vervullen. Zij vaardigen ieder een adviseur af die plaats neemt in de nieuw gevormde Raad van Toezicht van de Rechtswinkel.

“Het gaat dan vooral om een soort formeel financieel toezicht”, licht Willem Spigt toe, voorzitter van de Rechtswinkel Amsterdam. “Als je enkele duizenden euro’s in een stichting stopt, wil je immers in de boeken kunnen kijken. Daarnaast beschikken die afgevaardigden natuurlijk over veel kennis en kunnen zij ons gevraagd of ongevraagd adviezen geven.”

Structurele oplossing
Na een noodkreet afgelopen zomer, nam De Brauw zelf contact op met de Rechtswinkel om de mogelijkheden tot sponsoring te bespreken. “We concludeerden al snel dat het goed zou zijn om meerdere kantoren erbij te betrekken, om voor de komende jaren tot een structurelere oplossing te komen”, zegt Spigt. Het bestuur stond onlangs op het punt om een crowdfunding actie te lanceren toen de kogel door de kerk bleek en de drie kantoren zich enthousiast toonden om mee te werken.

Tot blijheid van Spigt en de rest van het bestuur: “Maandenlang zaten we alleen maar achter geld aan. Terwijl je je als bestuur vooral met de kwaliteit van de adviezen en de organisatie wilt bezighouden. Fijn dat we ons daar nu weer mee bezig kunnen houden.”

Sinds de opening in 1972 vormen rechtenstudenten de motor achter de Amsterdamse Rechtswinkel, waar burgers eerstelijns juridische hulp kunnen krijgen, telefonisch of via inloopspreekuren. Per jaar offeren circa 35 studenten zich op als vrijwilliger: zij verstrekken jaarlijks juridisch advies aan circa 5500 mensen die zich geen advocaat kunnen veroorloven, op het gebied van arbeidsrecht, consumentenzaken, huurrecht, sociale zekerheid en personen- en familierecht.

    | Mail de redactie | Print