Een greep uit het leven van (bijna) afgestudeerde rechtenstudenten: deel 4

Rechtenstudie.nl is gestart met een serie interviews met net afgestudeerde rechtenstudenten die iets vertellen over hun - al dan niet geslaagde - pogingen om werk te vinden. Wat moet je vandaag de dag doen om bij potentiële werkgevers binnen te komen? Hoeveel concurrenten heb je bij een sollicitatie? Heb je tips voor studenten die nu nog studeren? Vandaag is in deel II de beurt aan Mathijs Gersie.

Hoe heet je?

Mijn naam is Mathijs Gersie, ik ben 25 jaar en kom uit Amstelveen.

Hoe is de rechtstudie je vergaan?

Ik ben mijn studie begonnen met de opleiding Management Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool INHolland. Toen ik aan deze opleiding was begonnen, bestond er nog geen specifieke HBO-rechten opleiding. Vandaar mijn keuze voor de MER. Maar na een jaar studeren kwam ik erachter dat er aan de Hogeschool van Amsterdam een HBO-rechten opleiding van start zou gaan. Toen heb ik me daarvoor aangemeld.

De HBO-rechten opleiding ging prima. Ik heb de studie in vier jaar af kunnen ronden. Erg interessant aan deze opleiding is de combinatie van juridisch-inhoudelijke vakken en het projectmatig werken. De samenhang tussen de juridisch-inhoudelijke vakken en de stages maakte HBO-rechten een opleiding die ik met veel plezier gedaan heb, maar de inhoud en het niveau van de juridisch-inhoudelijke vakken was - vind ik - te beperkt.

Kun je meer vertellen over de stages die je hebt gevolgd?

Ik heb twee keer zes maanden verplicht stage gelopen, in het derde en vierde jaar van de studie. De eerste stage was bij het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam. Daar hield ik me bezig met het beleid ten aanzien van de juridische processen binnen de organisatie. De stage voldeed, op juridische-inhoudelijk gebied, helaas niet aan mijn verwachtingen. Het draaide meer om de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Ik heb namelijk een kennisbank opgezet waar iedereen binnen de organisatie gebruik van kan maken. In die kennisbank werden juridische documenten opgenomen die ik heb beoordeeld op kwaliteit en relevantie.

Mijn tweede stage heb ik gelopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar hield ik me vooral bezig met het beleid inzake klachtenbehandeling van sociale verzekeringen, en dan met name de uitkering van sociale verzekeringen. Ik heb onderzocht in hoeverre de klachtenafhandeling wel of niet overeenstemming was met de wet en op welke punten het beleid kon worden aangepast. In opdracht van de SVB heb ik daarover een advies geschreven.

Hoe beviel het stagelopen in het algemeen?

De combinatie van stages en praktijk vond ik leuk, en heel interessant. Ik draaide tijdens de stages volledig mee binnen bedrijf. Tijdens een stage kun je goed zien hoe een organisatie in de praktijk werkt. Uit de stages kwam voor mij wel duidelijk naar voren welke richting in niét op wilde. Beide stages gingen vooral over bestuursrecht, en dat is niet het rechtsgebied waar ik me verder in wil verdiepen. Door mijn stages ben ik tot de conclusie gekomen dat ik graag verder wil studeren aan de universiteit. Ik merkte dat ik op juridisch-inhoudelijk vlak soms tekortschoot. Verder vind ik de beroepen die je als HBO-jurist kan uitoefenen niet uitdagend genoeg. Om een betere positie op de arbeidsmarkt te veroveren, moet ik doorstuderen. Ik hoop dat de combinatie van een HBO-rechtenopleiding met een juridische Master interessant is voor potentiële werkgevers.

Wat heb je na je HBO-opleiding gedaan?

Na mijn HBO-rechtenopleiding ben ik aan het schakelprogramma voor HBO-rechtenstudenten begonnen aan de Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van het schakelprogramma ben ik per 1 september 2009 gestart met de Master Fiscaal recht: Internationaal en Europees Belastingrecht.

Merk je het verschil tussen hogeschool en universiteit?

Ja, het verschil is duidelijk merkbaar. Op de HBO-rechten opleiding was de diepgang van bepaalde juridische onderwerpen beperkt tot de algemene basisbeginselen. Bij de universiteit wordt tijdens colleges en werkgroepen veel dieper ingegaan op de materie. Dat blijkt vooral uit de hoeveelheid literatuur en de aandacht voor jurisprudentie en wet- & regelgeving.
Verder is de HBO-rechtenopleiding meer gericht op projectmatig werken. Op de universiteit moet je toch meer individueel aan de slag. Aan de andere kant wordt bij HBO-rechten aan sommige algemene en sociale aspecten juist meer aandacht besteed, in tegenstelling tot de universiteit. Op de universiteit wordt ervan uitgegaan dat studenten die kennis al in huis hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vakken Nederlands en Communicatieve Vaardigheden.

Zijn er speciale eisen waar je als HBO-rechtenstudent aan moet voldoen om een Master te kunnen volgen?

Om als HBO-rechtenstudent toegelaten te worden tot de Master Fiscaal recht: Internationaal en Europees Belastingrecht moet je het schakelprogramma met succes hebben afgerond. Voor HBO-rechtenstudenten wordt een specifiek programma aangeboden om te schakelen, waarmee je ook civiel effect kunt krijgen. Voor studenten van andere HBO-opleidingen geldt dat niet.

Waarom heb je juist voor deze Master gekozen?

Tijdens het schakelprogramma heb ik pas de keuze gemaakt voor belastingrecht. Ik voelde me erg aangetrokken tot de vakken ondernemingsrecht en belastingrecht, die ik tijdens het schakelprogramma had gevolgd. Verder zijn familieleden van mij werkzaam in de fiscale sector en is er in de fiscale sector altijd wel werk te vinden. Ook die factoren speelden mee.

Hoeveel concurrenten heb je bij een sollicitatie?

Na mijn stage bij de SVB heb ik er formeel gesolliciteerd naar een tijdelijke functie binnen een bepaald project dat was opgestart naar aanleiding van een wetswijziging in de Zorgverzekeringswet. Ik ben daar voor de duur van het project aangenomen. Volgens mij had ik geen concurrentie bij het solliciteren, want ik werd al tijdens mijn stage gevraagd om deel te nemen aan het project, dat ik trouwens met succes heb afgerond.

Wat doe je met je tijd totdat je een baan in de juridische sector gevonden hebt?

Ik heb op dit moment een niet-juridische bijbaan bij de Rabobank. Verder richt ik me volledig op mijn studie. Als zich de mogelijkheid voordoet om tijdens de Master op juridisch-inhoudelijk gebied met het fiscale recht aan de slag te gaan, sta ik daar natuurlijk voor open. In de eindfase van de Master wil ik daar actief naar op zoek gaan. Verder wil ik mijn scriptie bij een organisatie schrijven.

Heb je tips voor studenten die nu nog studeren of bezig zijn met solliciteren?

In een stage gaat vaak veel tijd zitten. Probeer daar ook ruimte voor te maken, ook al gaat dat soms ten koste van de studietijd. Uiteindelijk zul je zien dat het wel degelijk iets oplevert. Bijvoorbeeld wanneer je werkgever jou vraagt om deel te nemen aan een nieuw project of je een vast dienstverband aanbiedt.

Voordat je een sollicitatiegesprek ingaat, is het belangrijk om voor jezelf op een rijtje hebben wat je verwachtingen zijn en dat je jezelf inleest in de organisatie. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van de doelstellingen van de organisatie en weet je in hoeverre je jezelf daarmee kan identificeren. Een sollicitatiegesprek verloopt dan in de meeste gevallen veel prettiger. Als blijkt dat de organisatie niet bij je past, is het ook niet verstandig om toch in te gaan op een eventueel aanbod. Een werkgever wil namelijk dat een sollicitant zich voor een lange periode aan de organisatie verbindt. Het is niet de bedoeling dat je er uiteindelijk met tegenzin aan de slag gaat.

    | Mail de redactie | Print