Engelse tuchtrechter milder voor advocaten met stress en mentale problemen

De Engelse tuchtrechter heeft recentelijk opvallend genadig geoordeeld over jonge advocaten met stress of andere mentale gezondheidsproblemen, die ernstig over de schreef gingen om de partner voor wie zij werken maar tevreden te stellen. Dat constateert Legal Cheek in een artikel naar aanleiding van een trits recente Engelse tuchtuitspraken over zulke drowning lawyers.

Zo kreeg het Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), zoals de Raad van Discipline in Groot-Brittannië heet, onlangs een advocate voor zich die enkele jaren terug in een procedure over een medische misser valse brieven had opgesteld. Dit deed ze om haar leidinggevende te laten zien dat er wel degelijk schot in de zaak zat, terwijl haar kantoor van de een op de andere dag veel strenger hamerde op het halen van urentargets. Er was volgens haar sprake van een ware angstcultuur op kantoor (‘a toxic firm’) en bijna dagelijks barstte ze wel in tranen uit op het werk, verklaarde ze tegenover de SDT.

De tuchtraad was hier gevoelig voor en gaf haar een minder zware straf dan de schrapping van het tableau die haar in het verschiet lag, te weten drie jaar schorsing. De angst voor de toorn van haar leidinggevenden was blijkbaar dermate hevig dat ze willens en wetens de regels voor advocaten had overtreden in een poging om zwaardere confrontaties te voorkomen, aldus de raad. ‘Het moet gevoeld hebben alsof ze de hele wereld op haar schouders droeg.’

Een ander geval: de corporate associate die een cliënt liefst vijf misleidende mailtjes had gestuurd om maar meer tijd te winnen. ‘I’ve checked with my colleague who has been chasing this up in my absence and am told that the IPS conversion is now approved’, mailde hij bijvoorbeeld, zonder ooit die collega te hebben gesproken. Hij gaf dit uiteindelijk toe aan zijn meerderen. De zware werkdruk had hem fysiek en emotioneel uitgeput, zei hij onlangs tijdens zijn zitting bij de SDT. Tijdens de kerstlunch had een familielid tegen hem gezegd dat hij eruit zag als een zombie. Ook in dit geval besloot de tuchtraad geen schrapping uit te spreken: de inmiddels als bedrijfsjurist werkzame man kreeg een schorsing van twee jaar.

En dan is er nog een voormalige Eversheds-advocaat die een e-mail geheel verzon en hierover meermaals loog tegen een partner. Totdat het bedrog alsnog uitkwam. De tuchtraad kreeg bewijs te zien dat deze advocaat leed aan een – niet nader omschreven – mentale aandoening die zijn beoordelingsvermogen beïnvloedde. Dit was opnieuw reden voor het SDT om de strafmaat relatief mild te houden: een jaar schorsing.

Deze zaken doen Legal Cheek-auteur Thomas Connelly vermoeden dat veel meer jonge advocaten nog altijd kampen met zware werkdruk die hen zowel fysiek als mentaal belast. 'Als de deadlines, urentargets en eisen van partners zich maar hoog genoeg opstapelen, is een aantal advocaten blijkbaar eerder bereid om de regels te overtreden dan om voor zichzelf op te komen in deze harde cultuur.' Deze zaken riepen bovendien meer soortgelijke verhalen op van lezers, variërend van ‘ik voel me versleten’ tot ‘ikzelf en mijn collega’s dreigen te bezwijken aan mentale problemen omdat we steeds maar weer onmogelijke targets moeten halen’.

Mogelijk zijn de mildere straffen een teken dat het SDT de ernst en grootte van het probleem erkent, denkt ook Elizabeth Rimmer. Zij is CEO van LawCare, een organisatie die zich inzet voor advocaten met gezondheidsproblemen. Er moet echter meer worden gedaan, vindt Rimmer: 'Veel advocaten die ons bellen, melden klachten over stress, depressie en angstaanvallen. We vinden dat advocatenkantoren zich meer moeten inspannen om extreem lange werkdagen en een te hoge werkdruk tegen te gaan.'

    | Mail de redactie | Print