Erasmus Universiteit start expertgroep multi-culti recht

De Rotterdamse Erasmus Universiteit start met een expertisegroep recht in de multiculturele samenleving. Daarmee speelt de universiteit in op de toenemend complexe rechtsvraagstukken die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. Bijvoorbeeld: "Mag je de ambtseed ook op Allah zweren?"

Rechtsfilosoof en Ethicus Wibren van der Burg is initiatiefnemer van de groep. Van der *Burg: "Wie in de multiculturele samenleving wil kunnen werken, moet er kennis van hebben. Met name in een stad als Rotterdam is het relevant. Grofweg de helft van onze studenten heeft een biculturele achtergrond. Die willen we ook de hand reiken. En verspreid over de faculteit waren we er al mee bezig."

Het onderwerp leeft uiteraard. Van der Burg neemt als recent voorbeeld een discussie met een groep studenten over de juridische invalshoek van de rol van de arts bij vrouwenbesnijdenis. "Daar kwamen we al gauw ook uit op jongensbesnijdenis. Toevallig verscheen enkele weken na die discussie een rapport van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Geneeskunde (KNMG) waarin ook jongensbesnijdenis werd bekritiseerd. We werden bij die discussie dus snel ingehaald door de actualiteit."

Aan actuele vraagstukken geen gebrek. Is het dragen van een hoofddoekje een kwestie van vrouwenonderdrukking of van individuele vrijheid? Hoe moeten we de rechten van homoseksuelen waarborgen in publieke plaatsen waar traditionele gelovigen hun geloof willen vormgeven? En hoe moeten we over diversiteit nadenken als ook die steeds diverser wordt? Dat zijn enkele van de vragen op de website van de groep waar de student mee aan de slag gaat in een eventueel onderzoek.

De expertgroep wil zich, naast wetenschappelijke bijdragen en onderzoek, ook manifesteren in het debat. Er is een blog waar de medewerkers van de expertgroep ingaan op actuele onderwerpen die met de multiculturele samenleving te maken hebben, vanuit een juridische invalshoek uiteraard. Daarnaast wil de groep ook lezingen verzorgen.

    | Mail de redactie | Print