Foutje: Amerikaanse docent stopt antwoordsleutel in tentamen

Hoe maak je het als docent zijnde je studenten zo makkelijk mogelijk? Simpel: voeg volledige modelantwoorden toe aan de grootste opgave in een hertentamen. Terwijl de betreffende essayvraag ook al in het originele tentamen stond. Het is een fout die de Amerikaanse docent Jeff Sovern van de New Yorkse St. John School Of Law niet nog eens zal maken.

Het tentamen over civiele procedures was er niet zomaar eentje: de resultaten zouden zwaar meetellen voor een eindcijfer aan het slot van het studiejaar. Eerlijke, ijverige studenten die tijdens hun tentamen de surveillanten wezen op de fout bij de casus, kregen volgens Above The Law te horen dat het zogenaamd juist de bedoeling was van de docent om de antwoordsleutel op te nemen bij de vraag. Nee, daar gelooft een beetje rechtenstudent natuurlijk geen fluit van.

Het bestuur van de universiteit reageerde als volgt op de flater: “Toen professor Sovern het examen liet opstellen, vroeg hij zijn secretaresse om ook het modelantwoord bij de betreffende opgave over te typen, zodat hij dit na afloop van het tentamen kon uitreiken aan zijn studenten. Op de een of andere manier is de antwoordsleutel aan de tentamenvragen toegevoegd. Meerdere studenten zagen niet eens dat het bij het tentamen zat. We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, om in het vervolg te voorkomen dat dit soort fouten wordt gemaakt.”

De studenten die het tentamen maakten, kregen als oplossing een keuze: een cijfer laten berekenen op basis van de eerste helft van het tentamen, dat enkel uit meerkeuzevragen bestond, of een nieuw hertentamen maken met enkel een soortgelijke essayvraag.

    | Mail de redactie | Print