Gerechtshof schorst oud-notaris Buurke nog eens drie maanden om flater met akte

De vorig jaar uit het ambt ontzette oud-notaris Robert Buurke is op 6 februari nog eens drie maanden geschorst door het Gerechtshof Amsterdam, wegens het opmaken van twee akten met hetzelfde aktenummer. De FIOD is intussen nog altijd bezig met het onderzoek naar de gangen van Buurke en zijn in 2016 gefailleerde notariskantoor SBS Legal in Amstelveen, wegens vermoedens van betrokkenheid bij faillissementsfraude. De curator van SBS Legal vermoedt eveneens fraude rond het faillissement.

Het Gerechtshof besliste tot de schorsing naar aanleiding van meerdere klachten tegen Buurke afkomstig van Pieter Knabben, een oud-cliënt die in het verleden zelf is veroordeeld tot drie jaar cel wegens oplichting en valsheid in geschrifte. De Kamer voor het Notariaat verklaarde eind april 2017 al zijn klachten nog ongegrond, maar het hof komt op één punt tot een ander oordeel, waar een zware maatregel bij past.

Terwijl Knabben in hechtenis zat in Duitsland, gaf hij de notaris opdracht om een akte inzake tien beëdigde verklaringen op te maken en deze op te sturen naar zijn advocaat in Duitsland, dit om zijn onschuld in een andere zaak te bewijzen. Om de een of andere reden maakte Buurke op 1 november 2014 twee notariële akten op met hetzelfde aktenummer, met net niet helemaal dezelfde inhoud, zo blijkt uit het arrest van het hof.

‘Het hof is van oordeel dat het op de weg van de oud-notaris had gelegen om op dit punt duidelijkheid te verschaffen,’ zo staat in het arrest. ‘Dat heeft de oud-notaris nagelaten. Het hof kan op grond van het voorgaande niet anders dan concluderen dat er op 1 november 2014 twee notariële akten met hetzelfde aktenummer en een bijna gelijke inhoud zijn verleden.’

Deze fout is volgens het hof wel ‘zo ernstig dat de maatregel van schorsing voor de duur van drie maanden op zijn plaats is. Het feit dat de oud-notaris is gedefungeerd, is niet van belang. Uitgangspunt is dat notarissen die niet meer als zodanig werkzaam zijn, aan de tuchtrechtspraak blijven onderworpen ter zake van enig verwijtbaar handelen of nalaten gedurende de tijd dat zij als zodanig werkzaam waren.’ Andere klachten van Knabben, onder meer over hoe er misbruik zou zijn gemaakt van het notarisstempel van Buurke, verklaart het hof ongegrond.

Faillissement en ontzetting uit ambt 
Buurke werd in juni 2016 met nog twee (kandidaat-)notarissen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige faillissementsfraude, bijvoorbeeld via zogenoemde 'plof B.V.'s'. Het onderzoek hiernaar door de FIOD is nog altijd gaande. Niet lang na de aanhoudingen ging zijn notariskantoor SBS Legal in Amstelveen failliet. Hoewel hij zich in november 2016 liet defungeren als notaris, ontzette de Kamer voor het Notariaat Amsterdam hem in maart 2017 alsnog uit het ambt. Zo was aangetoond dat hij geen nader onderzoek had verricht inzake de verkoop van aandelenpakketten voor slechts een euro en de oprichting van enkele mysterieuze BV’s door buitenlandse partijen. Ook werkte hij de waarnemer van zijn protocol tegen.

Curator Derk van Geel (FORT Advocaten) meldt in zijn recentste faillissementsverslag over SBS Legal van half december 2017 dat hij melding heeft gemaakt van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Verder schrijft de curator dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur bij het kantoor. Ook is de server met hierop het protocol en de financiële administratie aan de boedel onttrokken en vervolgens gewist. Curator Van Geel overweegt nog om de toezichthoudend commissaris van het kantoor, jurist Springer, aansprakelijk te stellen voor het faillissement.

 

    | Mail de redactie | Print