Kantoor & Universiteit: Allen & Overy

Deze week alweer het achtste en laatste deel uit onze serie 'Kantoor & Universiteit'. Wie zijn de hoogleraren van de top-12 kantoren? Lees welke partners, medewerkers en adviseurs van de grote kantoren hun invloed ook doen gelden in de wetenschap. Deze week: Allen & Overy.

Allen & Overy
Partners

  • Hendrik-Jan de Ru: Staats- en Bestuursrecht, VU Amsterdam
Adviseurs:
  • Steven Schuit: Utrecht, Ondernemingsrecht
  • Leigh Hancher: Tilburg, Europees Recht
  • Gerard van Solinge: Nijmegen, Ondernemingsrecht
  • Mick den Boogert: Groningen, Effectenrecht

Aantal leerstoelen: 5
Aantal docentschappen: niet bekend

Even voorstellen: Hendrik-Jan de Ru
De Ru die als partner van Loeff Claeys Verbeke Allen & Overy binnenrolde geldt als een van grootste autoriteiten van ons land in privatiseringen en de daaraan gekoppelde regulering. Op deze terreien schoolde hij heel wat topambtenaren en politici bij. Als adviseur van het kabinet blijven weinig Haagse deuren gesloten voor deze eminete jurist. Hij ontwierp voor de Staat een belangrijk deel van de nieuwe luchtvaartwet die de economische regulering van Schiphol moet vormgeven in het licht van de naderende privatisering via een beursgang.

Opmerkingen
De verhouding tussen partners met een leerstoel enerzijds en adviseurs anderzijds is opvallend. Zien we hier de Engelse cultuur terug die veel terughoudender is als het gaat om nevenfuncties van partners dan de Nederlandse? Zo zijn commissariaten bij de ‘Engelsen’ (vrijwel) taboe. Het contrast met Stibbe waar alle professoren gewoon partner zijn is extreem.Het kan in dit verband geen toeval zijn dat Stibbe ook het kantoor is met het meest ‘vrije regime’ voor wat het bekleden van commissatriaten betreft.
Mick den Boogert telt dubbel: hij is zowel adviseur bij Allen & Overy als bij Loyens & Loeff en daarom telt zijn leerstoel ook mee voor ‘LoLo’. Leigh Hancher is geboren in Schotland en promoveerde in 1989 (cum laude) te Leiden. Vorig jaar werd zij benoemd tot lid van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Overige kantoren
Opmerkelijk is dat grote en invloedrijke kantoren als Clifford Chance en Freshfields op dit moment geen professoren in de gelederen hebben. Freshfields ‘verloor’ een invloedrijke leerstoel belastingrecht te Leiden toen Charles Langereis het kantoor verliet voor Spigthoff. Vermeldenswaard zijn de posities van drie partners van Baker & McKenzie: Dick Schonis (Nijmegen, Belastingrecht, deeltijd), Jaap Bellingwout (Amsterdam VU, Belastingrecht) en Jean-Paul van Marissing (Nijenrode, Mededingingsrecht). Holland van Gijzen heeft een invloedrijke leerstoel via (tegenwoordig adviseur) Bob Wessels (Amsterdam VU, Ondernemingsrecht). Boekel de Neree heeft vele docentschappen in huis, met name op het gebeid van het bouwrecht, aan de Amsterdam School of Real Estate van de UvA. Wouter van Heest is docent Pensioenrecht aan de VU Amsterdam. De enige volwaardige leerstoel van Boekel is in handen van Aart van Velten (Onroerend Goedrecht aan de VU Amsterdam).

    | Mail de redactie | Print