Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is in 1973 voortgekomen uit een fusie tussen de Nederlandse Economische Hogeschool en de Medische Faculteit Rotterdam. Op dit moment telt de EUR zo'n 16.000 studenten. Als missie-statement wordt het no-nonsense "denken met opgestroopte mouwen" gehanteerd.

 

 
AdresBurgemeester Oudlaan 50
 
Postcode en Plaats3062 PA Rotterdam
 
Telefoon010 408 15 95
 
Websitewww.frg.eur.nl
 
MastersBekijk de lijst
 
Jur. faculteitsverenigingJFR
 
VerenigingenBekijk de lijst
 
Centra/institutenBekijk de lijst
 
BachelorsNederlands Recht, Fiscaal Recht, Criminologie
 
CijfersBekijk de lijst
 
  
 

Nieuws over Erasmus Universiteit Rotterdam

Bachelors rechtenfaculteiten met hakken over de sloot

Tijdens de periodieke beoordeling van de juridische bachelors tekende zich het patroon af dat het niveau van het onderwijs over het algeheel genomen niet al te best is. Het deskundigenpanel keek onder meer naar de verhouding student-docent, studiesucces en het eindniveau van de bachelors en constateerde behoorlijk wat tekortkomingen. Toch keurde de accreditatieorganisatie bijna alle opleidingen goed. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Vaste groep en tijd moet deeltijdrechtenstudent op EUR houden

Door het deeltijdonderwijs voortaan op vrijdagmiddag in plaats van vrijdagavond aan te bieden, hoopt de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam weer meer deeltijdstudenten te trekken. Dat aantal ging op universiteiten in het hele land het afgelopen jaar mede dankzij de langstudeerdersboete met de helft achteruit. Studenten willen zich meer een groep voelen en hebben behoefte aan een grotere schop onder hun kont.

Slagingspercentages eerstejaars rechtenstudenten Erasmus hard gegroeid

De slagingspercentages van eerstejaars rechtenstudenten aan de Erasmus Universiteit zijn vorig studiejaar hard gegroeid. Van de studenten rechtsgeleerdheid - veruit de grootste groep binnen de faculteit - haalde 42 procent in één jaar alle 60 studiepunten en de taaltoets, in vergelijking met ruim een kwart van de eerstejaars vorig jaar. Bij criminologie stegen dat 37 naar 55 procent, bij fiscaal recht groeide het percentage van 14 naar 40 procent. Dat meldt EM online.

Erasmus Universiteit speelt Big Brother voor eerstejaars

"Tevens wordt al tijdens de eerste collegeweek in kaart gebracht hoe de eerstejaars hun studie en studentenleven willen gaan inrichten." Dat bericht haalde het Universiteitsblad EM.online, huisblad van de Erasmus Universiteit. Er is geen ontsnappen meer aan voor de ondermaats presterende Rotterdamse rechtenstudenten. Een vrij studentenleven is verleden tijd, want de faculteit waakt vanaf nu nog strenger over haar schapen.

Taalbeheersing student blijft punt van zorg voor universiteiten

Het niveau van taalbeheersing van eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid blijft een punt van zorg, leert een belronde langs de rechtenfaculteiten van Utrecht, Amsterdam, Leiden en Groningen. Vrijwel alle rechtenfaculteiten hebben de laatste jaren een verplichte taaltoets ingesteld en vaak zelfs een speciaal bureau binnen de universiteit in het leven geroepen dat toeziet op de taalbeheersing van de eerstejaars.

Taalbeheersing eerstejaars rechtenstudenten Erasmus sterk verbeterd

Sinds het collegejaar 2008-2009 vormt de Taaltoets Nederlands een verplicht onderdeel van de bacheloropleidingen aan Erasmus School of Law (EUR). Waar vorig jaar 17,3% de volledige toets voldoende maakte, was dat in oktober jongstleden 42,6%. Een stijging van 25,3%. Het aanvullend taalonderwijs en de trainingsprogramma's die de universiteit aanbiedt, lijken hun vruchten af te werpen.

Serie: greep uit het leven van een net afgestudeerde rechtenstudent

Rechtenstudie.nl is gestart met een serie interviews met net afgestudeerde rechtenstudenten die iets vertellen over hun - al dan niet geslaagde - pogingen om werk te vinden. Wat moet je vandaag de dag doen om bij potentiële werkgevers binnen te komen? Hoeveel concurrenten heb je bij een sollicitatie? Heb je tips voor studenten die nu nog studeren? Vandaag is het in deel II de beurt aan Timme Geerlof. "Ik kan hier dus niet aankomen met allerlei complexe juridische teksten."

Rechtenfaculteiten bestand tegen grote toestroom eerstejaars...toch?

Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich bij een universiteit heeft aangemeld, stijgt sterk als gevolg van de economische crisis. Jongeren willen langer doorleren, omdat ze nu weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor rechtenfaculteiten. Een rondvraag door Rechtenstudie.nl leert dat de meeste rechtenfaculteiten geen ernstige logistieke problemen ondervinden van de toegenomen drukte.

Intakegesprekken vervangen Bindend Studie Advies niet

"Het voeren van intakegesprekken kan bijdragen aan een goede studiekeuze, en daarmee de uitval verkleinen. Er zijn echter nogal wat praktische bezwaren," aldus Marnella Piet, hoofd van de afdeling OnderwijsBeleid en Kwaliteit (OBK) van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Maar zij ziet intakegesprekken niet als alternatief voor het Bindend Studie Advies (BSA). Dat geldt ook voor de Erasmus Universiteit.

    | Mail de redactie | Print