Universiteit Leiden

Nieuws over Universiteit Leiden

Vaste groep en tijd moet deeltijdrechtenstudent op EUR houden

Door het deeltijdonderwijs voortaan op vrijdagmiddag in plaats van vrijdagavond aan te bieden, hoopt de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam weer meer deeltijdstudenten te trekken. Dat aantal ging op universiteiten in het hele land het afgelopen jaar mede dankzij de langstudeerdersboete met de helft achteruit. Studenten willen zich meer een groep voelen en hebben behoefte aan een grotere schop onder hun kont.

Rechtenfaculteiten bestand tegen grote toestroom eerstejaars...toch?

Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich bij een universiteit heeft aangemeld, stijgt sterk als gevolg van de economische crisis. Jongeren willen langer doorleren, omdat ze nu weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor rechtenfaculteiten. Een rondvraag door Rechtenstudie.nl leert dat de meeste rechtenfaculteiten geen ernstige logistieke problemen ondervinden van de toegenomen drukte.

Prof. Alkemade tot ridder geslagen

Prof. mr. E. A. Alkema (70) is door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Prof. Alkema, hoogleraar Doorwerking van het Internationale Recht binnen de nationale rechtsorde, de Van Asbeck leerstoel aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, is een internationale autoriteit op het gebied van de mensenrechten.Centra: NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (Leiden)

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoekinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Justitie en de Universiteit Leiden. Het NSCR is in Leiden gevestigd. Het NSCR beweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid.

Online hulp bij carrièreplanning

De rechtenfaculteit van de universiteit van Leiden ontwikkelde onlangs een online carrièreplanner. Het blijkt dat studenten al vroeg in hun studie vragen hebben over de over de rechtspraktijk ná hun studie. Carel Stolker, decaan rechtenfaculteit Leiden: "De routeplanner helpt ze daarbij. Er zitten aan de keuze voor later heel veel kanten. De planner geeft structuur aan het denken daarover. Ook voor masterstudenten is het goed dat ze zich realiseren waaraan ze moeten denken."

Samenwerking Universiteit Leiden en TeekensKarstens

De slogan "De beste studenten komen uit Leiden" is afkomstig van TeekensKarstens advocaten en notarissen - juridische dienstverlener in regio Rijnland - en was te zien op een billboard naast de A4. "Wij vonden dat grappig. Vandaar zijn we verder gaan denken," aldus professor Carel Stolker, decaan van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. TeekensKarstens en de universiteit starten nu met een pilot op het gebied van opleidingen, kennisoverdracht, voorlichting en arbeidsmarktparticipatie. Advocaten en notarissen gaan bijvoorbeeld lesgeven.

Ebbinge & Company

In voorgaande edities heeft Ebbinge verschillende sollicitatietips gegeven. Die tips komen van de consultants die werkzaam zijn binnen de business units van Ebbinge Campus. In deze editie vertelt Ebbinge wat meer over zichzelf. Wat doet Ebbinge Campus, en wat kunnen zij voor startende professionals betekenen?

Rechtenopleidingen beginnen met verplichte taaltoets

Het komende studiejaar beginnen de Vrije Universiteit en de Universiteit van Leiden met een verplichte taaltoets voor alle rechtenstudenten. Het bestuur van de Leidse Rechtenfaculteit heeft zelfs het advies gekregen om studenten die tweemaal zakken voor de taaltoets, te verwijderen van de opleiding. "Relevante overweging is dat juristen met taal moeten kunnen 'spelen' - ze moeten zich volstrekt helder kunnen uitdrukken - én ze moeten ambivalentie kunnen gebruiken waar dat van pas komt."

Pleiten: Telders International Law Moot Court 2008 Winnaar: Leiden

Op zaterdag 12 april 2008 won het Leidse team de finale van de 31ste editie van de International Law Moot Court Competition. Ze moesten het in de finale opnemen tegen een team van de universiteit van Letland. Het team bestond uit twee aanklagers en twee verdedigers. De Letten waren ook heel goed, vertelt teamlid Yvonne McDermott. "Alleen praatten ze heel snel, waardoor ze niet steeds goed te volgen waren."

NJB en rechtenstudenten worstelen met Spijkers-onderzoek

De redactie van het Nederlands Juristen Blad (NJB) heeft geweigerd de bevindingen van de uit studenten bestaande onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over de gedragingen overheden en juristen in de zaak-Spijkers te publiceren. Volgens redactiesecretaris Caroline Lindo was het stuk te lang. Rechtsethicus Joep van der Vliet, leider van de onderzoeksgroep, stelt dat dat argument niet kan standhouden: "Het stuk bedroeg exact de afgesproken lengte van 5000 woorden."

China is booming

China is booming. De economie van China is op dit moment één van de hardst groeiende economie ter wereld. Dé plek om zaken te doen. Maar daarvoor is plaatselijke kennis nodig. Om met Europese landen te onderhandelen, hebben de Chinezen ook kennis van de Europese wetgeving nodig. Met deze gedachte in het achterhoofd gaat de Maastrichtse Rechtenfaculteit samen met twaalf andere Europese universiteiten de Europa - China School of Law (ECSL) vestigen in Beijing.

Wat doe jij voor de kost? Marc Groenhuijsen, hoogleraar, raadsheerplv. en...

...wetenschappelijk directeur.

Deze keer in de serie 'Wat doe jij voor de kost?' een interview met Marc Groenhuijsen. Hij is hoogleraar straf- procesrecht en victimologie, raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem en wetenschappelijk directeur van Intervict. Onlangs heeft hij de dr. Hendrik Mullerprijs gewonnen. "Een gezaghebbende jurist die uitmunt in het systematisch doordenken van problemen", aldus de jury.

Kinderen Weekendschool krijgen steun van NautaDutilh en Stibbe

De weekendschool is een school voor kinderen van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken. Op deze school maken kinderen drie jaar lang kennis met interessante vakgebieden uit de wereld van wetenschap en kunst. Elke zondag krijgen ze les van professionals met passie voor hun vak. Doel is de jongeren te steunen bij het verruimen van perspectieven, versterken van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun talenten. NautaDutilh en Stibbe dragen hun steentje hieraan bij.

Populairste Masters of Law

Door de invoering van de BaMa structuur is het veel makkelijker geworden om in het buitenland te studeren. Steeds meer studenten gaan een periode in het buitenland studeren of doen een hele Master in het buitenland. Wat zijn wereldwijd de populairste Masters in Law?

 

 

Poelmann van den Broek

Poelmann van den Broek Advocaten is een toonaangevend kantoor in Nijmegen. Zij behoren landelijk tot de top 30-advocatenkantoren en daar zijn ze best trots op. Al meer dan 30 jaar streven ze naar optimale juridische dienstverlening voor hun klanten. Dat doen ze graag en gedreven. "Onze kracht is niet alleen onze kennis en probleemoplossend vermogen, maar zeker ook de wijze waarop we die toepassen: creatief, efficiënt, betrokken en altijd klantgericht", aldus Poelmann van den Broek.

Poelmann van den Broek

Rechtsgebieden
Aantal medewerkers
Cultuur
Studentenstage
Opleiding
Kennismaken
Solliciteren
Typisch Poelmann van den Broek

Universiteiten onderscheiden uitblinkende en gemiddelde rechtenstudenten

Nederland krijgt in de toekomst een steeds groter tekort aan hoogopgeleiden, vooral op het gebied van de Bèta vakken. Nu al worden wiskundigen en natuurkundigen uit Oost-Europa gehaald die onderzoeken doen in Nederland. Hoe zit dat met de rechtenstudenten? Het kleine aantal afgestudeerde Cum Laude rechtenstudenten, wordt vaak weggekaapt door de Universiteiten zelf, zodat zij daar verder wetenschappelijk onderzoek kan doen en / of promoveren.

    | Mail de redactie | Print