Universiteit van Amsterdam

Nieuws over Universiteit van Amsterdam

Bachelors rechtenfaculteiten met hakken over de sloot

Tijdens de periodieke beoordeling van de juridische bachelors tekende zich het patroon af dat het niveau van het onderwijs over het algeheel genomen niet al te best is. Het deskundigenpanel keek onder meer naar de verhouding student-docent, studiesucces en het eindniveau van de bachelors en constateerde behoorlijk wat tekortkomingen. Toch keurde de accreditatieorganisatie bijna alle opleidingen goed. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Studenten dagvaarden universiteiten om hoge kosten tweede master

Vandaag zijn de dagvaardingen verstuurd naar de acht universiteiten die door een groep rechtenstudenten worden aangeklaagd. Zij zijn het niet eens met de aanzienlijke verhoging van het collegegeld voor een tweede master. Het gaat om een bodemprocedure om de hoogte van het instellingscollegegeld aan de rechter voor te leggen, maar daarnaast is een kort geding aanhangig gemaakt om het collegegeld voorlopig, gedurende de zaak, vast te stellen op 5500 euro.

Taalbeheersing student blijft punt van zorg voor universiteiten

Het niveau van taalbeheersing van eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid blijft een punt van zorg, leert een belronde langs de rechtenfaculteiten van Utrecht, Amsterdam, Leiden en Groningen. Vrijwel alle rechtenfaculteiten hebben de laatste jaren een verplichte taaltoets ingesteld en vaak zelfs een speciaal bureau binnen de universiteit in het leven geroepen dat toeziet op de taalbeheersing van de eerstejaars.

Probleem: te veel UvA-rechtenstudenten voor Roeterseiland

De snelle groei van het aantal rechtenstudenten aan de UvA maakt de verhuizing van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar gebouw A van het Roeterseiland buitengewoon lastig. Rechtendecaan Edgar du Perron wil het probleem oplossen door een strengere selectie aan de poort. Een telefoontje door Rechtenstudie.nl leert dat zijn idee niet bij iedereen in goede aarde valt.

Rechtenfaculteiten bestand tegen grote toestroom eerstejaars...toch?

Het aantal eerstejaarsstudenten dat zich bij een universiteit heeft aangemeld, stijgt sterk als gevolg van de economische crisis. Jongeren willen langer doorleren, omdat ze nu weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor rechtenfaculteiten. Een rondvraag door Rechtenstudie.nl leert dat de meeste rechtenfaculteiten geen ernstige logistieke problemen ondervinden van de toegenomen drukte.

"De universiteit is vreselijk schools geworden"

De doorgaans zo gematigde deken van de Orde van advocaten sprak zich in ferme bewoordingen uit over het niveau van pas afgestudeerde en beginnende advocaten. "Onvoldoende juridische kennis en moraliteit," aldus een nogal reactionair klinkende Bekkers in de krant van Wankel Nederland. Was vroeger alles beter? Bekkers oogst bijval en kritiek. "Als mijn studenten medische studenten waren geweest, dan liet ik me niet door ze opereren."UvA moet twintig miljoen bezuinigen

De Universiteit van Amsterdam zit tot en met het jaar 2012 met een 'bekostigingshiaat' van € 20 miljoen. Dat heeft voorzitter Karel van der Toorn van het College van Bestuur bekendgemaakt. Afgelopen donderdag heeft het College van Bestuur samen met alle decanen gestudeerd op vier scenario's waarmee de benodigde bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.

UvA: Master honours programma commerciële rechtspraktijk

Het honours programma commerciële rechtspraktijk is bedoeld voor diegenen die een carrière ambiëren in de commerciële rechtspraktijk. Gedegen juridische kennis van een groot aantal relevante rechtsgebieden wordt gekoppeld aan praktische vaardigheden die zijn toegesneden op de commerciële rechtspraktijk. Het onderwijs wordt verzorgd zowel door staf van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als door specialisten uit de commerciële rechtspraktijk (advocatuur, bedrijfsleven, bankwezen).

Casper Schouten is Patroon van het Jaar

Casper Schouten van Kennedy van der Laan is gekozen tot Patroon van het Jaar. Deze nieuwe prijs, naar een idee van decaan Edgar du Perron van de Universiteit van Amsterdam, is dit jaar voor het eerst uitgereikt. Volgens de jury, bestaande uit prof. mr. Edgar du Perron, prof. dr. Rob van Otterlo, mr. Monique van de Griendt, de voormalige Utrechtse deken mr. Marcel Schyns en de voorzitters van de Jonge Balie, is de keuze op Schouten gevallen "vanwege zijn uitgesproken visie op zijn rol als patroon en het uitdragen van zijn visie op de stagiaire in de meest brede zin".

Eerste stap naar VN-baan: UNISCA

Wie droomt er soms niet van; werken bij de Verenigde Naties? Helpen zoeken naar oplossingen voor problemen die er echt toe doen. Elk jaar vinden er vele MUN's (Model United Nations) plaats over de wereld, waaronder ook enkele in Nederland. UNISCA is zo'n MUN. Het bijzondere aan UNISCA is dat het een MUN is waarvan de academische waarde erkend en gegarandeerd wordt door de Universiteit van Amsterdam. Dit betekent dat bachelorstudenten die UNISCA met succes afsluiten 10 ECTS voor hun deelname ontvangen.

Nieuwe prijs: "Beste patroon van het jaar"

Er komt een prijs voor de "Beste patroon van het jaar". De prijs - naar een idee van decaan Edgar Du Perron van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam - is een initiatief van Le Tableau, en wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). "Het lijkt mij goed als de winnaar van de prijs op mijn faculteit een voordracht geeft voor studenten, om het belang van opleiding en begeleiding bij hun kantoorkeuze en loopbaankeuze te onderstrepen," aldus Du Perron.

Prijzen: BestGraduates Law 2008 winaar: Jitske Overboom

Op 9 mei was de finale van de BestGraduates Law 2008. De strijd werd gestreden in de boardroom van de Rembrandt Tower in Amsterdam. Tien studenten drongen uiteindelijk door tot de finale en streden om de felbegeerde titel. Maar er kan maar één de winnaar zijn, en dat was dit jaar: Jitske Overboom (24). Jitske is masterstudente Recht en Bedrijfsmanagement aan de Universiteit van Tilburg.

Intakegesprekken vervangen Bindend Studie Advies niet

"Het voeren van intakegesprekken kan bijdragen aan een goede studiekeuze, en daarmee de uitval verkleinen. Er zijn echter nogal wat praktische bezwaren," aldus Marnella Piet, hoofd van de afdeling OnderwijsBeleid en Kwaliteit (OBK) van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Maar zij ziet intakegesprekken niet als alternatief voor het Bindend Studie Advies (BSA). Dat geldt ook voor de Erasmus Universiteit.

Uitblinkers Teunis Broer en Huibert-Jan van Roest

In deze serie op Rechtenstudie.nl wordt telkens een 'Uitblinker' geïnterviewd. De uitblinker kan een bijzondere prestatie hebben geleverd tijdens studie of werk, maar kan zijn uitverkiezing ook te danken hebben aan een opmerkelijke hobby of interesse. De uitblinkers van deze keer zijn studiegenoten en zakelijke partners Teunis Broer en Huibert-Jan van Roest. Zij zijn de trotse eigenaars van hun eigen jonge onderneming, genaamd Broer & Van Roest Juridisch ICT Advies.

NJB en rechtenstudenten worstelen met Spijkers-onderzoek

De redactie van het Nederlands Juristen Blad (NJB) heeft geweigerd de bevindingen van de uit studenten bestaande onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over de gedragingen overheden en juristen in de zaak-Spijkers te publiceren. Volgens redactiesecretaris Caroline Lindo was het stuk te lang. Rechtsethicus Joep van der Vliet, leider van de onderzoeksgroep, stelt dat dat argument niet kan standhouden: "Het stuk bedroeg exact de afgesproken lengte van 5000 woorden."

Van Otterlo: UvA wordt center of excellence

Dr. Rob van Otterlo is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Organisatie van juridische dienstverlening aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Van Otterlo zal zich in onderzoek en onderwijs primair richten op de "organisatorische kant van juridische dienstverlening". Het gaat om een nieuwe leerstoel in het leven geroepen door Stichting Leerstoel Advocatuur.

Geen koerswijziging Law Firm School

Initiatiefnemer en voorzitter prof. mr. Steven R. Schuit van de Law Firm School (LFS) ziet 'geen reden om de koers te verleggen', nu het College van Afgevaardigden in de vergadering van vrijdag 8 februari jongstleden te kennen heeft gegeven grote twijfels te hebben over de gekozen opzet van de opleiding. Schuit onthoudt zich verder van commentaar over de vergadering.

Populairste Masters of Law

Door de invoering van de BaMa structuur is het veel makkelijker geworden om in het buitenland te studeren. Steeds meer studenten gaan een periode in het buitenland studeren of doen een hele Master in het buitenland. Wat zijn wereldwijd de populairste Masters in Law?

 

 

    | Mail de redactie | Print