Universiteit van Maastricht

Nieuws over Universiteit van Maastricht

Pleiten: Nationale Pleitmarathon 2007 Winnaar: Veegens (Erasmus)

Dit is de titel die de winnaar krijgt van de jaarlijks georganiseerde Nationale Pleitmarathon. Dit jaar vond de pleitmarathon plaats op vrijdag 12 mei 2007 in Rotterdam. De organisatie lag in handen van het Maastrichtse Pleitgenootschap GAIUS van de Universiteit Maastricht.

De titel is dit jaar toegekomen aan het Rotterdamse pleitdispuut D.J. Veegens. Er werd gestreden door teams van verschillende disputen en elk dispuut kon met meerdere teams aanleveren. De 1ste en 3de plaats voor de beste pleiter gingen allebei naar de teams van D.J. Veegens. Een team uit Nijmegen is er vandoor gegaan met de titel beste rechtbank van studerend Nederland.

Studenten spreken met levenslang veroordeelde in Amerika

Een gesprek met de tot levenslang veroordeelde Victor Hassine is de afsluiter van het blok criminologie voor studenten van de Universiteit Maastricht. Criminoloog Moerland: "Het sluit mooi aan bij het laatste thema van ons blok over preventie en controle, de ontwikkeling van criminalisering en straffen. Daarbij kijken we ook naar de toekomst. Gaan we strenger straffen? Moeten we dat willen? Wat heeft het voor zin?"

Doel invoering BaMa-structuur bereikt?

Doel van de invoering van de Bachelor Master structuur was de mobiliteit van studenten te vergroten. Studenten kunnen nu makkelijker naar een ander land om een master te doen. Dit is nog makkelijker binnen Europa vanwege de goed ontwikkelde samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen. Dat studenten dit doen is ook erg in hun eigen belang. De concurrentie is wereldwijd erg groot. De concurrentie is zich aan het globaliseren. Daarom is het nodig dat studenten goed zijn opgeleid en zich zo breed mogelijk ontwikkelen.

Scholieren voor de rechter

Voor de tweede maal wordt van 15 oktober tot en met 2 november een advocatenwedstrijd georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. In deze wedstrijd pleiten teams van verschillende middelbare scholen uit het land tegen elkaar in een rechtszaak, ten overstaan van professionele rechters.

Uitblinker Anna Theuvenet: voorzitter Nationale Pleitmarathon

In deze serie op Rechtenstudie.nl interviewen we elke keer een 'Uitblinker'. De redactie beschouwt die student als uitblinker die ergens in uitblinkt. Dat kan een bijzondere prestatie tijdens de studie of op het werk zijn, maar ook een opmerkelijke hobby of bizarre interesse. Deze week Anne Theuvenet, derdejaars student European Law School in Maastricht en voorzitter van de commissie Nationale Pleitmarathon 2007.

    | Mail de redactie | Print