Vrije Universiteit

Nieuws over Vrije Universiteit

BestGraduate Law 2012: Claudia Priem

Ze deed in de eerste plaats mee aan BestGraduate Law 2012 voor de geldprijs, dat zegt winnares Claudia Priem eerlijk. Maar ze heeft er een goede reden voor. Ze kan de tienduizend euro namelijk goed gebruiken voor de master die ze na haar afstuderen aan de Vrije Universiteit in New York gaat doen. Ze moet haar scriptie nog schrijven, maar in augustus gaat ze naar de Big Apple.

5000ste Amsterdamse advocaat beëdigd

Bij binnenkomst van de rechtbank Amsterdam zitten op verschillende plekken jonge advocaatstagiairs zenuwachtig te frummelen aan hun bef. Vaderlijke patroons spreken geruststellende woorden, het ding zit goed, no worries. Zo meteen gaat de feestelijke buitengewone zitting beginnen waarin de 5000ste Amsterdamse advocaat wordt beëdigd. Zijn naam: Maurice Joppe, afgestudeerd aan de Radboud Universiteit, advocaatstagiair bij Houthoff Buruma.

Rechtenstudenten gezocht voor Project Gerede Twijfel

Voor het Project Gerede Twijfel zoekt de faculteit rechten van de Vrije Universiteit ederdejaars Bachelor-, of Masterstudenten. Tijdens dit project bekijk je een strafdossier en onderzoek je of er sprake is geweest van een rechterlijke dwaling. Elementaire voorkennis van het strafrecht is een vereiste voor deelname. Het project gaat eind januari van start, en loopt tot de zomer. Aanmelden is mogelijk tot 29 december 2010.

"Je bent als rechtenstudent natuurlijk wel een beetje een nummer"

In een serie interviews met de voorzitters van de juridische faculteitsverenigingen besteden we op Rechtenstudie.nl aandacht aan de activeiten van de faculteitsvereniging, de verhouding tussen de vereniging en de faculteit en het voorzitterschap. Vandaag de zesde aflevering: Marieke van der Veen, oud-voorzitter van de JFV Groningen. "Ik heb de keuze gemaakt om naast de studie ook bij een studentenvereniging te gaan, om zo wat meer mensen te leren kennen. Je bent als rechtenstudent natuurlijk wel een beetje een nummer."

Amerikaanse martelprof doceerde ook rechten aan VU

John Yoo, de in opspraak geraakte rechtenprofessor van de Berkeley Universiteit in Californië, doceerde ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De professor gaf juridische argumenten aan de regering Bush die de weg vrijmaakten voor martelmethoden als waterboarding van gevangenen in onder andere Guantanamo Bay. Een geheim rapport, dat eind vorige maand openbaar werd, beschuldigt Yoo van "intentional professional misconduct".

Rogier Kingma, voorzitter QBDBD: "de VU is een campusuniversiteit"

Naar aanleiding van de zeer goed gelezen serie Een greep uit het leven van een bijna afgestudeerde rechtenstudent heeft de redactie van Rechtenstudie.nl een nieuwe reeks bedacht. Door middel van interviews met de voorzitters van de juridische faculteitsverenigingen besteden we aandacht aan de activeiten, de verhouding tussen de faculteitsvereniging en de faculteit en het voorzitterschap. Vandaag de derde aflevering: Rogier Kingma van QBDBD, de faculteitsvereniging van de VU. "De kantoren hebben ons ook nodig om met goed gemotiveerde studenten in aanraking te komen."

"Advocatenkantoren nemen geen stagiairs meer aan"

Toptalent onder de rechtenstudenten is nog steeds gewild bij verschillende topkantoren als De Brauw Blackstone Westbroek, Allen & Overy en Stibbe. Human Resource afdelingen zeggen dat The War for Talent bij hun nog steeds gaande is. Maar werving lijkt makkelijker voor deze toppers omdat de andere kantoren steeds minder afgestudeerde rechtenstudenten aannemen. "Er zijn er maar enkelen die het ook durven zeggen."

"De universiteit is vreselijk schools geworden"

De doorgaans zo gematigde deken van de Orde van advocaten sprak zich in ferme bewoordingen uit over het niveau van pas afgestudeerde en beginnende advocaten. "Onvoldoende juridische kennis en moraliteit," aldus een nogal reactionair klinkende Bekkers in de krant van Wankel Nederland. Was vroeger alles beter? Bekkers oogst bijval en kritiek. "Als mijn studenten medische studenten waren geweest, dan liet ik me niet door ze opereren."Rechtenstudenten waarderen Nijmegen en Tilburg het best

Het jaarlijkse onderzoek van Elsevier wijst dit jaar uit dat studenten de Master Nederlands recht aan de RU Nijmegen veruit het hoogste cijfer geven. Voor de Bachelor Nederlands Recht deelt Nijmegen de plaats met de Universiteit van Tilburg. Hein Coppes, secretaris faculteitsbestuur: "Een onderzoek onder 14.500 studenten en 1900 hoogleraren en UHD's is natuurlijk geen klein onbeduidend onderzoekje.Maar wat wij belangrijker vinden dan een eerste of tweede plaats, is dat de Tilburgse juridische opleidingen al jarenlang goed gewaardeerd worden, ook in andere onderzoeken."

BaMa: weinig ruimte voor studeren in het buitenland

De Bachelor Master-structuur is inmiddels al een aantal jaren ingevoerd op de Nederlandse Universiteiten, maar opvallend is dat nog steeds weinig rechtenstudenten naar het buitenland gaan om te studeren, of voor een stage. Dit heeft volgens decaan Heringa van de Rechtenfaculteit van Universiteit van Maastricht te maken met conflicterende belangen. "De BaMa heeft de ruimte om 'iets anders'te doen zonder studievertraging op te lopen, erg beperkt."

"Topklas niet bedoeld om A- en B-studenten te creëren"

Steeds meer Rechtenfaculteiten komen met speciale programma's voor studenten die gemakkelijk door de stof gaan, en die een extra uitdaging zoeken. Is er geen gevaar dat er een soort elitestudent ontstaat? "Hierdoor krijg je geen A- of B-studenten, maar heeft het, zo hopen wij, juist een goede werking omdat de topklasstudenten anderen kunnen stimuleren om ook beter te presteren," aldus Loet van Wijk, coördinator van de Topklas van de Rechtenfaculteit in Tilburg.

BachelorBoost: het vergroten van de vijver van talent

Het wordt steeds lastiger de top van studerend Nederland te bereiken. De 'vijver', namelijk die van de topstudenten binnen de rechtenpopulatie, wordt bevist door een heleboel advocatenkantoren, andere bedrijven en overheden. Er zijn onvoldoende topstudenten om alle vacatures te vervullen. Daarom kwam NautaDutilh vorig jaar met de BachelorBoost voor studenten die aan hun master gaan beginnen

Rechtenopleidingen beginnen met verplichte taaltoets

Het komende studiejaar beginnen de Vrije Universiteit en de Universiteit van Leiden met een verplichte taaltoets voor alle rechtenstudenten. Het bestuur van de Leidse Rechtenfaculteit heeft zelfs het advies gekregen om studenten die tweemaal zakken voor de taaltoets, te verwijderen van de opleiding. "Relevante overweging is dat juristen met taal moeten kunnen 'spelen' - ze moeten zich volstrekt helder kunnen uitdrukken - én ze moeten ambivalentie kunnen gebruiken waar dat van pas komt."

Geen koerswijziging Law Firm School

Initiatiefnemer en voorzitter prof. mr. Steven R. Schuit van de Law Firm School (LFS) ziet 'geen reden om de koers te verleggen', nu het College van Afgevaardigden in de vergadering van vrijdag 8 februari jongstleden te kennen heeft gegeven grote twijfels te hebben over de gekozen opzet van de opleiding. Schuit onthoudt zich verder van commentaar over de vergadering.

Rechtenstudenten helpen medestudenten met juridische problemen

Studenten die Rechten studeren krijgen vaak te maken met tal van juridische vragen van hun vrienden. Omdat ze zelf nog niet klaar zijn met de studie weten ze nog niet alles en kunnen ze dus ook niet in alle gevallen helpen. Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. Zowel rechtenstudenten als studenten van andere studies kunnen nu aankloppen bij Juridisch Advies Studenten (JAS).

 

 

    | Mail de redactie | Print