Maastrichtse rechtenstudenten willen alle colleges online kunnen volgen

Rechtenstudenten aan de Universiteit Maastricht willen dat meer – of zelfs alle – colleges achteraf online beschikbaar worden gesteld. Hiervoor pleitten de studenten vorige week tijdens de faculteitsraadsvergadering, zo meldt universiteitskrant De Observant.  Het faculteitsbestuur neemt het verzoek in beraad.

Vooral in de bachelor en master fiscaal recht zijn colleges niet online te volgen. “In het kader van de digitalisering van de stof en een betere voorbereiding op de toets vinden wij dat opnames zouden moeten plaatsvinden. Het is geen nieuw experiment en bovendien een makkelijke manier om het onderwijs effectiever te maken,” aldus student Elodie Cocheteux.

Volgens haar zijn sommige docenten huiverig om hun colleges te laten opnemen voor streaming; ze vrezen dat hun colleges dan nog amper bezocht zullen worden. Cocheteux: “Wij denken dat de meeste studenten toch zullen gaan omdat het leuk is en colleges interactief horen te zijn. Bovendien worden de opgenomen colleges van andere vakken nog steeds bijgewoond.”

Toch worden de meeste ‘grote’ colleges voor eerste-, tweede- en derdejaars studenten wel degelijk opgenomen, zegt IT-coördinator Paul Adriaans. Bij kleinere vakken gelden er geen collectieve regels en is het aan de docent zelf om hierover te beslissen. Gastsprekers geven overigens vaak aan niet te willen worden opgenomen: dan spreken ze wat vrijer.

 

    | Mail de redactie | Print