Meer dan één derde van de rechtenstudenten moet stoppen!

Door de invoering van het bindend studieadvies (BSA) moet één derde van de eerstejaarsrechtenstudenten aan de zes faculteiten met een BSA stoppen met hun studie.

BSA
Het BSA houdt in dat een het einde van het eerste collegejaar studenten een dwingend advies krijgen over de voortgang van hun studie.
Gemiddeld moeten er op de faculteiten die een BSA kennen 37,3 procent van de studenten hun rechtenstudie beëindigen. Een groot gedeelte van hen krijgt een negatief studieadvies aan het einde van het jaar. Een ander gedeelte van de studenten stopt al voor 1 februari met hun studie. Uitschieter is de Universiteit van Amsterdam, waar in 2005/2006 46 procent van de eerstejaars rechtenstudenten een negatief studieadvies kreeg. Hoewel de regeling op een aantal universiteiten al jaren bestaat is er nog steeds discussie over het bindend studieadvies. De vereniging van universiteiten (VSNU) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staan helemaal achter het bindend studieadvies. De Rijksuniversiteit Groningen wil geen BSA invoeren, zij stellen dat er studenten zijn die in hun eerste jaar niet zo goed presteren, maar dat zij het daarna uitstekend doen. De Radboud Universiteit Nijmegen sluit niet uit dat zij in de toekomst een bindend studieadvies zal invoeren.

Geen BSA
De Radboud Universiteit Nijmegen heeft geen BSA ingevoerd maar kent wel de vereiste dat studenten binnen twee jaar hun propedeuse moeten halen, anders vervallen alle tentamens die zij tot dan toe hebben gemaakt. Net als in Nijmegen heeft ook de Vrije Universiteit in Amsterdam een afwijkende regeling. In het eerste jaar dienen minstens zes van de tien vakken te worden behaald om door te mogen naar het tweede jaar van de opleiding.
De Rijksuniversiteit Groningen kent geen BSA en is ook niet van plan binnenkort een BSA in te voeren. De Open Universiteit kent ook geen BSA, maar valt natuurlijk een beetje buiten de groep omdat de OU afstandsonderwijs aan volwassenen geeft.

    | Mail de redactie | Print