Meeste jonge advocaten zien geen aantrekkelijk toekomstperspectief

Slechts een kwart van de advocaat-stagiaires en medewerkers noemt het toekomstperspectief op hun kantoor aantrekkelijk. Dat blijkt uit eerste Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014 door Bruins Coaching & Advies, uitgevoerd in samenwerking met Sdu Uitgevers. Bovendien verschaffen veel kantoren onvoldoende duidelijkheid over de toekomstperspectieven die zij hun jongere medewerkers te bieden hebben.

Van de ruim 200 respondenten geeft amper 29% aan het toekomstperspectief op kantoor aanlokkelijk te vinden. Onder stagiaires die deelnamen aan het onderzoek is dit percentage nog 34%; van de medewerkers is slechts 23% het (helemaal) eens met deze stelling. Ook het aantal respondenten dat het door hun kantoor geboden toekomstperspectief voldoende duidelijk vindt, is met 43% in de minderheid. Afgaande op de onderzoeksresultaten is het vooral op kantoren met 21-50 fee earners beroerd gesteld qua toekomstperspectieven.

In dat licht is het niet vreemd dat jonge advocaten goed om zich heen kijken. Ruim de helft van de respondenten geeft aan ‘veel’ stagiaires en medewerkers te kennen die een carrière buiten het huidige kantoor overwegen, wat vaker het geval is bij grotere kantoren en in de Randstad. Een derde van de deelnemers zegt bovendien jonge advocaten te kennen die nadenken over een toekomst buiten de advocatuur. Een uitkomst die reden geeft tot zorg, vindt coach Lineke Bruins: “Jonge advocaten vormen enerzijds de ‘kweekvijver’ voor de toekomst, anderzijds worden ze te vaak aan hun lot overgelaten en krijgen ze lang niet altijd een helder toekomstperspectief geboden.”

Verwachtingen rond performance
Samenhangend met deze onderzoeksresultaten: volgens de meeste respondenten schieten advocatenkantoren tekort bij het scheppen van heldere verwachtingen rond de performance van hun advocaat-stagiaires en medewerkers. Slechts 35% van de respondenten vindt dat hun kantoor afdoende helder aangeeft waaraan jonge advocaten moeten voldoen om goed te functioneren. De omvang van een kantoor speelt geen rol van betekenis in deze respons. Wel vinden iets meer mannelijke respondenten (41%) dan vrouwen (30%) voldoende duidelijk wat er van hen wordt verwacht.

Verder verlangen advocaat-stagiaires en medewerkers naar meer begeleiding bij en feedback op hun werkzaamheden. Niet meer dan 43% van de respondenten het (helemaal) eens met de stelling dat zij goede begeleiding en feedback krijgen. Op dit punt ervaren mannelijke respondenten de begeleiding iets beter dan vrouwen. Daarnaast valt op dat stagiaires en medewerkers buiten de Randstad de begeleiding op hun kantoor beter vinden. Met deze conclusies in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat extra coaching als een uitkomst wordt gezien: ruim 91% zegt hiervoor open te staan indien coaching althans wordt aangeboden door de werkgever.

Verantwoordelijkheidsgevoel
Aansluitend hierop geven meerderheden van bijna 60% wel aan dat zij tevreden zijn over hun positie op kantoor en dat zij beschikken over een goede work-life balance, hoewel bij kantoren van 51 fee earners of meer de tevredenheid over de work-life balance daalt naar 42%. Ongeveer de helft van de deelnemers zegt in meer of mindere mate moeite te hebben met de werkdruk op kantoor, waarvoor opnieuw geldt: hoe groter het kantoor, des te zwaarder wordt de werkdruk ervaren. Waar dan weer tegenover staat: de arbeidsvoorwaarden bij de grote kantoren worden beter bevonden dan bij de kleinere.

Een lichtpunt na de genoemde zorgelijke uitkomsten: met het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van stagiaires en medewerkers zit het helemaal goed. Met de stelling ‘Ik ben primair verantwoordelijk voor de verwezenlijking van mijn professionele doelstellingen’ is 96% het eens.’ Het leeuwendeel vindt wel dat het kantoor hierin op verschillende manieren moet ondersteunen, bijvoorbeeld door ontwikkeling actief te stimuleren en door heldere verwachtingen over de toekomst te scheppen. Hoewel de meeste respondenten hun werk uitdagend genoeg vinden, kan de begeleiding in de werkzaamheden dus nog stukken beter. En het scheppen van het duidelijk en rooskleurig toekomstbeeld al helemaal.

Download hier het volledige onderzoeksrapport (PDF). 

    | Mail de redactie | Print