Nederlandse diploma's in het buitenland

Met een vertaling geef je de autoriteiten van het land waar je wilt gaan studeren inzicht in de letterlijke tekst van je diploma.

Let op: beëdigde vertalingen zijn nogal duur. Informeer daarom van tevoren of een beëdigde vertaling noodzakelijk is of dat een standaardvertaling volstaat. Voor vertalingen kan je terecht bij de IB-groep. Zie ook de folder "Met uw diploma naar het buitenland". Deze folder bevat onder meer het aanvraagformulier voor een diplomavertaling.

Diploma legaliseren

Door je diploma te laten legaliseren krijg je het bewijs dat het erkend is door het ministerie van OCenW. Buitenlandse instellingen krijgen zo inzicht in de wettelijke status van je diploma in Nederland.

Wat moet je doen?

  1. Legalisatiestempel halen
  2. Apostillestempel halen.
  3. Naar Buitenlandse Zaken.

 

Ad 1. Een legalisatiestempel kun je aanvragen met het formulier dat in de folder "Met uw diploma naar het buitenland" zit. Je kunt ook langsgaan bij de Informatie Beheergroep, afdeling Diplomawaardering, Kempkensberg 6. De kosten zijn ƒ12,50 per document.

Ad 2. Voor veel landen moet je een apostillestempel halen. Dat kan bij de arrondissementsrechtbank in Groningen op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur. De kosten zijn ƒ25,- per document dat je laat legaliseren. De IB-groep kan het stempel ook voor je regelen. Je moet dan wel ƒ20,- voor de bemiddeling betalen.

Ad 3. Ga je naar een land dat niet in de lijst hierboven staat, dan moet je met je diploma naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je moet dan wel eerst een legalisatiestempel hebben gehaald. Daarna moet je met je diploma naar het Consulaat Generaal van het land waar je naar toe wilt. Voor adressen van de Consulaten Generaal kun je kijken in de<a href="/%20%3Ca%20href%3D"http://www.goudengids.nl=">www.goudengids.nl="" "="" target="_blank"> Gouden Gids. Zoek op "Ambassades/consulaten" en "Nederland".

 

    | Mail de redactie | Print