Organisaties

Benieuwd welke organisaties er nog meer actief zijn op het gebied van rechten en die interessant zijn voor jonge juristen? Onderstaand overzicht geeft je een impressie.

Benieuwd welke organisaties er nog meer actief zijn op het gebied van rechten en die interessant zijn voor jonge juristen? Onderstaand overzicht geeft je een impressie.

21 nov 2008

De doelstelling van de volkenrechtskring is het bestuderen van internationaal-rechtelijke onderwerpen. Hiertoe wil de kring een forum zijn waar ruimte is voor lezingen, debatten en informele bijeenkomsten. Veelal worden op de lezingen gastsprekers uitgenodigd om de actuele ontwikkelingen in het vak toe te lichten.

14 nov 2008

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen heeft een sociaal gezicht. Het instituut heeft een benadering van strafrechtelijke problemen die het juridische en sociaal-wetenschappelijke combineert. De aandacht voor het individu, dat als enkeling bescherming behoeft tegenover de overheidsmacht, wordt van grote waarde geacht, niet alleen op het terrein van het klassieke strafrecht, maar ook op dat van nieuwere vormen van het strafrecht, zoals het ordeningsrecht en het internationale strafrecht.

22 nov 2007

Studenten die Rechten studeren krijgen vaak te maken met tal van juridische vragen van hun vrienden. Omdat ze zelf nog niet klaar zijn met de studie weten ze nog niet alles en kunnen ze dus ook niet in alle gevallen helpen. Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. Zowel rechtenstudenten als studenten van andere studies kunnen nu aankloppen bij Juridisch Advies Studenten (JAS).

04 okt 2006

20 okt 2004

Nog niet klaar met studeren na je afstuderen?

05 jun 2003

Het Studentenparlement is een landelijke debatwedstrijd die elke 2 jaar wordt georganiseerd door de docenten van alle rechtenfaculteiten in Nederland, onder auspiciën van de Staatsrechtkring.

27 mei 2003

Eggens Instituut, Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs.

27 mei 2003

Het Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

09 nov 2002

Onder de naam Kring van Leidse Repetitoren wordt sinds de oprichting in 1994 samengewerkt door een aantal repetitoren voor de Rechtenstudie te Leiden. Per vak of studierichting is er steeds een docent werkzaam met een goede bekendheid met het onderwijs en de tentamens voor het specifieke vak. Voor een groot aantal vakken in de rechtenstudie kan op deze manier een repetitorcursus gevolgd worden.

04 nov 2002

Doel van de Stichting Jurist & Werk is rechtenstudenten informatie te geven over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Tevens wordt geprobeerd studenten al tijdens hun studie met potentiële werkgevers in contact te brengen.

Pagina's

Subscribe to Organisaties