Studievereniging

04 sep 2013
Studenten met mentoren Op EL CID

Jaarlijks vindt er in Leiden een informatiemarkt plaats waar studenten kennismaken met de studie- en sportverenigingen: EL CID. Op dezelfde plek waar elke week op woensdag en zaterdag marktkooplieden hun waar staan aan te prijzen, staan nu studenten om het hardst hun verenigingen aan te prijzen. Blauwe VNW bezocht de beurs. "We geven korting op je studieboeken en organiseren kantoorbezoeken, studiereizen en bijlessen."

21 jan 2010

Naar aanleiding van de zeer goed gelezen serie Een greep uit het leven van een bijna afgestudeerde rechtenstudent heeft de redactie van Rechtenstudie.nl een nieuwe reeks bedacht. In de komende nieuwsbrieven wordt - door middel van interviews met de voorzitters van de juridische faculteitsverenigingen - aandacht besteed aan de activeiten van de vereniging, de verhouding tussen de vereniging en de faculteit en het voorzitterschap. Vandaag de eerste aflevering: Olivier Valk van de Juridische Studenten Vereniging te Utrecht (JSVU).

25 nov 2008

De stichting LOF is een samenwerkingsverband van alle landelijke fiscale studieverenigingen.

21 nov 2008

Nederlands Juristen Board Enschede

21 nov 2008

In 2005 werd Studievereniging Sirius geboren. Inmiddels is er veel op poten gezet. Zo kwam in februari 2006 voor het eerst The Sirius Times uit, het maandblad van Sirius. Er werd een symposium georganiseerd en een studiereis naar Londen. Ook waren er regelmatig borrels, waardoor de groep elkaar goed leerde kennen.

21 nov 2008

Perikles is de studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Opgericht in 2001.

21 nov 2008

De studievereniging voor Criminologie aan de Erasmus Universiteit. Op 23 september 2002 is CIA daadwerkelijk van start gegaan, met de doelstelling om de criminologiestudenten naast hun colleges meer te bieden op criminologisch gebied.

21 nov 2008

CoDe is de Leidse vereniging voor criminologiestudenten. De vereniging werd opgericht in 2002.

21 nov 2008

De Stichting Ad Forum is in 1991 opgericht door een aantal studenten van de Universiteit van Amsterdam. De stichting heeft als doel het contact tussen de vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen enerzijds en de studenten anderzijds te bevorderen. Daartoe poogt de stichting Ad Forum studenten een zo'n breed mogelijk beeld te geven van de huidige arbeidsmarkt.

21 nov 2008

LISA, staat voor Law & ICT Students' Association, is een studievereniging opgericht door studenten Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.

Pagina's

Subscribe to Studievereniging