Nieuw: Centrum voor Chinees recht aan de UvA

Het Netherlands China Law Centre zal vanaf juli aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam onderwijs en onderzoek gaan verzorgen over recht en regulering in China. Dat meldt Folia. Het is het eerste onderzoekcentrum in Nederland dat gespecialiseerd is in Chinees recht, en het enige centrum wereldwijd dat zich specialiseert in reguleringsvraagstukken in China.

De sterke opkomst van China maakt een beter begrip van de vorming en werking van recht en regulering in de volksrepubliek, zowel voor praktijk als wetenschap, noodzakelijk. Het terrein richt zich op de vraag hoe recht een bijdrage kan leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in het autoritaire, maar zich snel economisch ontwikkelende China.

Hoofdonderwerpen van het centrum zullen zijn milieuregulering, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, grondgebruik en intellectuele eigendom. Het voorbeeld van China zal naar verwachting van de faculteit bijdragen aan theorievorming over marktordening, regelnaleving, rechtshandhaving en de rol van recht in ontwikkeling.

Het onderzoek, dat deels wordt gefinancierd uit NWO-gelden, wordt verricht in samenwerking met partners uit Londen, Oxford, Hong Kong, Berkeley en Beijing. Het centrum bestaat uit een tiental onderzoekers en wordt geleid door hoogleraar Benjamin van Rooij.
    | Mail de redactie | Print