Nieuwe Beroepsopleiding Advocaten van start

Beroepsopleiding advocaten

Afgelopen maandag is nieuwe Beroepsopleiding Advocaten voor advocaat-stagiaires van start gegaan. De eenjarige Beroepsopleiding en de tweejarige Voortgezette Stagiaire Opleiding hebben plaatsgemaakt voor een geïntegreerde, driejarige opleiding.
 
Advocaat-stagiaires zijn verplicht de lesstof bestudeerd te hebben voordat ze aan de les beginnen. ‘De docenten en trainers krijgen daarmee een coachende rol tijdens de contactdagen. Het leerproces verloopt snel en effectief, omdat gepersonaliseerd leren het uitgangspunt is,' laat CPO/Dialogie weten in een persbericht.

Afhankelijk van zijn eigen leerbehoeften en de praktijk waarin hij werkzaam is, kiest de stagiaire voor een leerlijn, keuzevakken en leervormen. Door het gebruik van 'activerende en innoverende leervormen', zoals praktijksimulaties, rode draad casus, debat, webinars, online trainingen en de inzet van social media 'is de opleiding ook nog eens leuk om te volgen en te doceren'.

De opleiding sluit beter aan op de behoeften van de praktijk en het academisch niveau van de opleiding overstijgt dat van de masterfase van de rechtenstudie, schrijft CPO/Dialogue. 'Advocaten zullen in de toekomst beter toegerust zijn op de toegenomen complexiteit van de praktijk.'

De organisatie van de opleiding is in handen van de combinatie CPO/Dialogue. CPO/Dialogue is verantwoordelijk voor het (doen) verzorgen van het onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding, inclusief leermiddelen en selectie, opleiding en evaluatie van docenten. De Nederlandse Orde van Advocaten blijft eindverantwoordelijk voor de beroepsopleiding door onder meer haar beslissende stem in de Stichting Beroepsopleiding Advocaten (SBA).

    | Mail de redactie | Print