Nieuwe prijs: "Beste patroon van het jaar"

Er komt een prijs voor de "Beste patroon van het jaar". De prijs - naar een idee van decaan Edgar Du Perron van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam - is een initiatief van Le Tableau, en wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). "Het lijkt mij goed als de winnaar van de prijs op mijn faculteit een voordracht geeft voor studenten, om het belang van opleiding en begeleiding bij hun kantoorkeuze en loopbaankeuze te onderstrepen," aldus Du Perron.

Doel van de prijs is meer aandacht te vragen voor het 'vak' patroon. Volgens de organisatoren dreigt de aandacht voor het patronaat - en meer in het algemeen de belangstelling voor het ambacht advocatuur- wel eens in het gedrang te komen door omzetdruk. Christ'l Dullaert van Le Tableau: "Het komt wel voor dat de feitelijke begeleiding van stagiaires niet ter hand wordt genomen door de patroon, die moet beschikken over minimaal zeven ervaringsjaren, maar door medewerkers met vier tot vijf jaar ervaring. Dat is eigenlijk niet de bedoeling."

Volgens Dullaert kijken studenten vooral naar het kantoor waar ze aan de slag willen, en veel minder naar de patroon waar ze uiteindelijk min of meer dagelijks mee werken. "Ik heb meegemaakt dat ik iemand geplaatst kreeg bij een goed kantoor, maar bij een verschrikkelijke patroon. Die persoon had echt een ellendige tijd, en ik heb haar uiteindelijk elders kunnen plaatsen. Ik kwam over dat geval in gesprek met Du Perron, en toen is het idee geboren."

Du Perron spreekt regelmatig (ex)studenten die klagen over gebrekkige begeleiding op hun kantoor. "Om niet het negatieve maar het positieve te benadrukken - want uitstekende ervaringen hoor ik gelukkig ook - het idee van een prijs. Het lijkt mij goed als de winnaar van de prijs op mijn faculteit een voordracht geeft voor studenten, om het belang van opleiding en begeleiding bij hun kantoorkeuze en loopbaankeuze te onderstrepen," aldus de decaan.

Keuze motiveren
Stagiaires en medewerkers tot en met drie ervaringsjaren kunnen patroons nomineren via de website www.patroonvanhetjaar.nl. Nomineren kan tot en met 15 september 2008. Diegenen die een patroon nomineren, moeten hem of haar waarderen ten aanzien van negen vragen, en ook in eigen woorden motiveren waarom ze vinden dat hun kandidaat patroon van het jaar moet worden.

Na de nominatie gaat de jury onder leiding van Du Perron gesprekken voeren met een selectie van genomineerde patroons. De uiteindelijke winnaar wordt door de jury gekozen, en dus niet door de 'popular vote'. Andere juryleden zijn prof. dr Rob van Otterlo (UvA en Nederlandse Orde van Advocaten), mr. Monique van de Griendt (Dialogue), mr. Mieke Kemmers (Kemmersroet Advocaten en voorzitter SJBN). mr. Glenda Raap (OMVR Advocaten en bestuurslid SJBN), mr. Marcel Schyns (Schyns Advocaten Utrecht), mr. Hanne Wulp (Bout Advocaten en voorzitter Jonge Balie Groningen) en mr. Floris Havelaar (Van Diepen van de Kroef en voorzitter Jonge Balie Amsterdam).


    | Mail de redactie | Print