Novocatie: Tuchtrecht

21 mrt 2018

Een notaris die zijn zorgplicht heeft geschonden bij het passeren van een hypotheekakte, is niet aansprakelijk te houden voor door de fiscus misgelopen overdrachtsbelasting. Tot die conclusie komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een op 16 maart gepubliceerd arrest van begin deze maand. Lees meer...

12 feb 2018

De vorig jaar uit het ambt ontzette oud-notaris Robert Buurke is op 6 februari nog eens drie maanden geschorst door het Gerechtshof Amsterdam, wegens het opmaken van twee akten met hetzelfde aktenummer. De FIOD is intussen nog altijd bezig met het onderzoek naar de gangen van Buurke en zijn in 2016 gefailleerde notariskantoor SBS Legal in Amstelveen, wegens vermoedens van betrokkenheid bij faillissementsfraude. De curator van SBS Legal vermoedt eveneens fraude rond het faillissement. Lees meer...

22 jan 2018

Niet alleen verdween er bij notariskantoor Voorwinde in Amsterdam 2,1 miljoen euro van de rekening, ook werkten er stiekem twee uit het ambt ontzette ex-notarissen. Toezichthouder BFT en de KNB wisten tot voor kort van niets, terwijl het verboden is dat uit het ambt gezette notarissen nog voor een notariskantoor werken, zegt KNB-woordvoerder Hens Meengs. Hoewel de beleidsregel lastig te handhaven is, zet de KNB niet in op een wetswijziging. Lees meer...

08 jan 2018

De onmiddellijke schorsing die de Amsterdamse notaris Bart Voorwinde op 8 december vorig jaar kreeg opgelegd, blijft van kracht. Dit heeft de Kamer voor het Notariaat Amsterdam op donderdag 4 januari bepaald, meldt de Rechtbank Amsterdam in haar nieuwsbrief. Tekorten op de derdengeldenrekening van zijn kantoor vormen de aanleiding. Lees meer...

14 dec 2017

De Amsterdamse notaris Bart Voorwinde is vrijdag 8 december per onmiddellijk geschorst als gevolg van een ordemaatregel van de Kamer voor het Notariaat. Als aanleiding noemt een woordvoerder van de KNB ernstige verdenkingen die naar voren zijn gekomen in een nog lopend onderzoek door het Bureau Financieel Toezicht. Lees meer...

24 nov 2017

Het Gerechtshof Amsterdam heeft een notaris drie maanden geschorst wegens meerdere negatieve bewaringsposities op de derdengeldenrekening. Ook spiegelde ze het Bureau Financieel Toezicht (BFT) meermaals een te rooskleurige voorstelling van zaken voor. Dat is normaal gesproken genoeg voor ontzetting uit het ambt, maar door bijzondere omstandigheden strijkt het Hof met de handen over het hart. Lees meer...

13 nov 2017

Een notaris is door Kamer voor het Notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden uit het ambt gezet omdat hij onrechtmatige betalingen – ruim een ton – deed uit boedels ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenote en derden. Ook stuurde hij te hoge declaraties en had hij gedurende een maand een negatieve bewaringspositie – ruim 70.000 euro –op zijn derdengeldenrekening. Lees meer...

08 nov 2017

Het oordeel van de tuchtrechter dat er is gehandeld in strijd met de voor het desbetreffende beroep geldende regels – in casu accountants – leidt niet zonder meer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Wijst de civiele rechter die aansprakelijkheid af, dan moet die afwijzing echter wel zodanig gemotiveerd worden dat het oordeel ‘voldoende begrijpelijk’ is. Dat heeft de Hoge Raad eind september beslist. Lees meer...

15 mrt 2017

Vorig jaar gearresteerd en geschorst, en afgelopen week liefst tweemaal uit het ambt ontzet: notaris Robert Buurke van het gefailleerde notariskantoor SBS Legal. De Kamer voor het Notariaat Amsterdam verklaarde donderdag 9 maart een waslijst aan klachten gegrond. Zo deed de notaris geen nader onderzoek inzake de verkoop van aandelenpakketten voor een euro en de oprichting van enkele mysterieuze BV’s door buitenlandse partijen. Lees meer...

07 mrt 2017

Een notaris uit het oosten des lands moet nog eens drie ton schadevergoeding betalen aan een gedupeerde die in 2007 en 2008 leningen verstrekte aan de financiële holding Holland Estate. In 2009 ging dit bedrijf failliet, waarna hij en andere gedupeerden naar hun geld konden fluiten. De notaris die de akten passeerde, maakte meerdere beroepsfouten en schond zijn zorgplicht, oordeelt nu ook de rechtbank Overijssel. Lees meer...

Pagina's