Novocatie: Tuchtrecht

23 apr 2014

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft formeel een tuchtzaak aangespannen tegen een bij de HEMA-notarisservice aangesloten notariskantoor in Amsterdam. Het is de KNB er naar eigen zeggen niet om te doen een HEMA-notaris veroordeeld te krijgen: de organisatie wil dat de Kamer van Toezicht zich uitspreekt over de vraag of notarisdiensten via HEMA in strijd zijn met de beroepsregels. Lees meer...

26 feb 2014

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie blijft erbij dat de driejarige vervaltermijn voor het indienen van tuchtklachten tegen een notaris moet worden losgelaten. Volgens hem kan het loslaten van de vervaltermijn een oplossing bieden voor de gevallen dat de klager een meer dan drie jaar oude klacht indient, maar hem de overschrijding van de klacht niet verweten kan worden. Dat antwoordt Teeven op vragen van de Eerste Kamer. Lees meer...

12 feb 2014
Enigma

In een week tijd zijn twee notarissen uit hun ambt ontzet. Een van hen is Thomas Langerwerf, die na meerdere schorsingen nu definitief geen notariswerkzaamheden meer mag verrichten, zie het artikel elders op deze website. Een mislukte en merkwaardige vastgoeddeal met in de hoofdrol een koopster die claimde dat zij voor miljoenen codes zou kraken voor de Nederlandse staat, kostte de andere notaris de kop. Lees meer...

12 feb 2014

Voormalig notaris Thomas Langerwerf is door de Notariskamer van het Amsterdamse Gerechtshof uit het ambt ontzet. Volgens de kamer maakte hij zich schuldig aan niet transparant offreren. Lees meer...

28 jan 2014

De vorig jaar augustus failliet verklaarde notaris Greving uit Etten-Leur is door de Kamer van Toezicht in Den Bosch officieel uit zijn ambt gezet. Het besluit volgt op een reeks door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vastgestelde overtredingen die Greving had begaan. Ook een Amsterdamse notaris die geld uit zijn kantoor naar kledingwinkels sluisde, mag zijn werk niet langer doen.  Lees meer...

16 okt 2013
Boudewijn Waaijer

Notaris en bijzonder hoogleraar Boudewijn Waaijer is opnieuw tegen een tuchtrechtelijke veroordeling opgelopen. Kreeg hij eind 2010 een berisping aan de broek voor zijn aandeel in de Yukos-affaire, thans is hij gewaarschuwd voor handelen in strijd met de geheimhoudingsplicht. Dat blijkt uit een onherroepelijke uitspraak van de kamer van het notariaat Amsterdam van 18 juni jongstleden. Lees meer...

29 aug 2013

Een notaris is drie maanden geschorst omdat hij zat te sjoemelen met een bankgarantie. Tevens probeerde hij in een civiele procedure daarover aan de gevolgen van zijn tekortschieten te ontkomen door de maatschapsovereenkomst met zijn kantoor per 2009 te wijzigen met terugwerkende kracht vanaf 2003. Op grond van die wijziging, pas ingeschreven na het uitbrengen van de dagvaarding in de civiele procedure, zou de klager een niet meer bestaande maatschap hebben gedagvaard.  Lees meer...

29 aug 2013

Notaris Peter Greving uit Etten-Leur is tot nader orde geschorst door de Kamer van Toezicht. Die maatregel volgde enkele dagen na het faillissement van zijn kantoor half augustus. De advocaat van Greving gaat echter voor de ‘geen vuiltje aan de lucht’-tactiek. Hij claimt in een brief dat enkel een vennootschap, waaronder Greven al niet meer werkzaam was, failliet is.  Lees meer...

01 aug 2013

De notariskamer van het Hof Amsterdam heeft dinsdag een voormalig notaris uit het ambt gezet omdat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de antecedenten van een cliënt. Hij ging ‘teveel af op de eenzijdige informatie’ van die cliënt, en handelde daarmee niet naar de indicatoren van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Lees meer...

04 jul 2013

Een notaris is onlangs uit het ambt gezet, nadat hij tien jaar geleden onvoldoende had ingegrepen bij het meerdere malen doorverkopen van hetzelfde huis, waarbij het verschil tussen de eerste en de laatste levering 249.000 euro bedroeg. Daarbij maakte de betrokken makelaar 40.000 euro over naar de partner van de zus van de notaris. Lees meer...

Pagina's