Onderzoek Allen & Overy: ‘Een op de vijf advocaten ambieert nog partnerschap’

Startende advocaten vinden de weg naar het partnerschap niet meer de moeite waard. Dat denkt althans 81% van de ruim duizend advocaten (84%) en rechtenstudenten (16%) die meededen aan een onderzoek door Peerpoint, de flexibele schil van Allen & Overy. Van de ondervraagden zelf zegt slechts 21% nog heel graag partner te willen worden, terwijl teleurstelling over beperkte carrièremogelijkheden overheerst.

De ondervraagde (in-house) advocaten en rechtenstudenten zijn vooral afkomstig uit Groot-Brittannië en de Asia-Pacific regio. Van hen is 57% vrouw en 43% man. Peerpoint, een internationaal en geïntegreerd onderdeel van Allen & Overy, vroeg hen naar hun persoonlijke opvattingen van succes, carrièreverwachtingen, ambities en de toekomst van juridische dienstverlening.

Het aantal advocaten en studenten dat het partnerschap geheel niet ziet zitten, is volgens de onderzoeksresultaten groter dan de 21% die het nog wel nadrukkelijk ambieert: 26%. Nog eens 46% zegt het in de toekomst best tot partner te willen schoppen, maar dat dit niet het belangrijkste voor hen is. Volgens de onderzoekers wijzen deze uitkomsten op gegroeide frustratie en teleurstelling onder advocaten over beperkte carrièremogelijkheden binnen het traditionele model van de (top)advocatuur.

Van de respondenten noemt de overgrote meerderheid een goede work-life balance de belangrijkste factor voor een succesvolle carrière. De hoogte van het salaris volgt pas op de derde plaats, nog onder het kunnen doen van uitdagend en kwalitatief hoogwaardig werk. Geld speelt voor de meeste respondenten nog wel de belangrijkste rol bij het wisselen van baan. Een kwart van hen heeft minstens een keer overwogen om te stoppen als advocaat. Als alternatief lijkt de consultancy of een bestaan als ZZP'er meer dan ooit te lonken: 38% heeft wel eens serieus overwogen een dergelijke overstap te maken.

De vermeende teleurstelling over carrièremogelijkheden neemt overigens niet weg dat veruit de meeste advocaten veel van hun vak houden: driekwart (74%) zegt gelukkig te zijn met de beroepskeuze. Vooral het samenwerken met ‘intelligente en interessante collega’s’ wordt hoog aangeslagen, gevolgd door de intellectuele uitdagingen die het werk met zich meebrengt en de kansen diverse cliënten te kunnen helpen. Dit alles boven financial compensation.

Dat het vak van advocaat momenteel snel verandert, staat voor de meeste respondenten buiten kijf: 83% denkt dat jonge advocaten die vandaag starten alweer anders zullen werken dan zij die vijf tot tien jaar geleden zijn begonnen. Verder meent 60% dat startende advocaten in de toekomst over veel meer technologische vaardigheden moeten beschikken dan nu het geval is. Ook personal branding (42%) en niet-juridische kennis (39%) zullen verder aan belang winnen.

Download hier het volledige onderzoeksrapport

Op 26 juni verschijnt een nieuw nummer van Advocatie Magazine, met hierin een onderzoek naar de ambities en toekomstverwachtingen van Nederlandse rechtenstudenten

    | Mail de redactie | Print