Onderzoek VU, RU en UU: etnische afkomst bij sollicitaties belangrijker dan strafblad

Een geweldsdelinquent van Nederlandse afkomst maakt grotere kans op uitnodiging bij sollicitatie dan sollicitanten met een migratieachtergrond met een blanco strafblad. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Radboud Universiteit (RU) en Universiteit Utrecht (UU), gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie.

Door middel van een veldexperiment hebben onderzoekers van de VU, het NSCR, de RU en UU dit onderzoek uitgevoerd. Zij verstuurden meer dan 500 gefingeerde sollicitatiebrieven met cv's in reactie op internetvacatures. In de sollicitatiebrieven en cv’s werden de etniciteit van de briefschrijver, het al dan niet hebben van een strafblad en het type delict dat was gepleegd (geweldsdelict, vermogensdelict of zedendelict) systematisch gevarieerd, terwijl ze voor al het overige identiek waren.

Sollicitanten met een strafblad ontvingen minder vaak een positieve reactie dan sollicitanten die geen delict hebben gepleegd. Het verschil blijkt echter niet groot en ook het type delict speelt nauwelijks een rol.

Wel werd een sterk effect gevonden voor de etnische herkomst van de sollicitant: sollicitanten met een niet-westerse achtergrond ontvingen veel minder vaak een positieve reactie dan sollicitanten met een Nederlandse achtergrond. Het blijkt ook dat etnische minderheden met een blanco strafblad significant minder vaak een positieve reactie ontvingen op hun sollicitatie dan sollicitanten van Nederlandse afkomst met een geweldsdelict op hun strafblad.

    | Mail de redactie | Print