Pleiten: Winnaar pleitwedstrijd: wat meer theater dan in het echt

Advocaat Asta Lokin van CMS Derks Star Busmann won onlangs de landelijke pleitwedstrijd. "Pleiten bij een wedstrijd is niet meer of minder spannend dan in het echt. Maar je maakt wel wat meer theater. Bij een rechter wordt het pleidooi denk ik toch wat nadrukkelijker beoordeeld op de juridische inhoud."

Deelnemers kregen de casus drie weken voor de wedstrijd toegezonden. In het geval van Lokin betrof het een Amerikaans stel dat ontdekt dat hun vier jaar oude kind een laag IQ heeft. De ouders wijten dat aan problemen bij de bevalling, waardoor het kind met een keizersnee ter wereld komt. Zij stellen het ziekenhuis aansprakelijk voor het lage IQ van het kind. Zij vorderen immateriële schadevergoeding wegens de traumatische ervaring en wegens het verdriet over het lage IQ van het kind. Ook willen ze materiële schadevergoeding voor de kosten die het lage IQ van het kind met zich meebrengen.

Lokin staat het ziekenhuis bij. Zij bepleit dat de arts in kwestie binnen de bestaande zorgvuldigheidsnormen heeft gehandeld en dat er geen causaal verband is tussen het verloop van de bevalling en de vermeende schade. Ook stelt ze in haar inleiding de vraag of een kind met een laag IQ überhaupt een schadepost kan zijn. "Je veroorlooft je bij zo'n wedstrijd wat meer dan in het echt. Ik had een inleidend verhaal dat enige stof tot nadenken bood. Ook probeerde ik hier en daar een grapje te maken. Dat zou ik bij een cliënt toch wat minder snel doen. Het gaat dan immers om echte belangen. Volgens mij kijkt de jury bij een pleitwedstrijd naar meer dingen dan alleen de juridische inhoud van het betoog, zoals bijvoorbeeld de manier van presenteren."

Lokin had veel plezier tijdens de wedstrijd, maar "het kost allemaal wel veel tijd. Je moet het immers naast je gewone werk doen. Ik was er afgelopen vrijdag klaar voor, vond het heel leuk om te doen en ben nu ook wel blij dat het achter de rug is." Lokin is inmiddels 2 ½ jaar advocaat. In die tijd deed ze veel zittingservaring op met comparities en dergelijke. Drie keer stond ze voor de rechter met een pleidooi.

De jury van de landelijke pleitwedstrijd bestond uit mr. H. AE. Uniken Venema (president Rechtbank Utrecht), mr. L.J. Griffith (VVD-fractie Tweede Kamer), mr. I.E. van Wijland Kalkman (raadsheer Gerechtshof Arnhem), mr. W.M.J. Bekkers (deken Nederlandse Orde van Advocaten) en mr. I.N. Weski. (Weski Heinrici Advocaten).


    | Mail de redactie | Print