PleitVRij: beter leren pleiten in een Virtual Reality-rechtszaal

Een nieuw onderwijsproject gebaseerd op Virtual Reality (VR) moet toekomstige advocaten en officieren van justitie beter leren pleiten. PleitVRij is de naam van dit project ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waarmee rechtenstudenten vanaf 2019 kunnen oefenen in een virtuele, realistisch aandoende rechtszaal.

Vanaf februari 2019 kunnen studenten van de VU en de RUG met behulp van een virtual reality-bril elkaar ontmoeten in de virtuele rechtszaal. Hier kunnen ze oefenen met pleiten in de verschillende rollen van bijvoorbeeld advocaat of officier van justitie, om zo meer vertrouwd raken met de omgeving van de rechtbank. Docenten en medestudenten kunnen meekijken op een scherm en via een speciaal ontwikkelde app direct feedback geven op de pleitprestaties.

Tot nu toe krijgen studenten pleittraining vooral in collegezalen, maar dat bereidt hen niet optimaal voor op de praktijk, zo is de ervaring van Hedwig van Rossum. Zij is een van de initiatiefnemers van het project en coördinator Pleitoefening bij de rechtenfaculteit van de VU. Het doel van PleitVRij is dan ook om het onderwijs op dit punt beter te laten aansluiten op de beroepspraktijk. “Bij ons krijgen de studenten in hun derde jaar wel pleittraining, maar na hun studie hebben ze meestal nog geen goed idee van hoe het er nu echt aan toegaat in de rechtszaal,” zegt Van Rossum. “Want waar sta je nu precies als advocaat? En wat doet het met je, op zo’n manier publiek spreken? De meeste net afgestudeerde juristen vinden het nog heel spannend.”

Vandaar de ontwikkeling van deze ‘extra virtuele onderwijsruimte’, zoals Van Rossum de virtuele rechtszaal omschrijft, die in september van start gaat. “We gaan met een 360 graden camera opnames maken van een rechtszaal,” vertelt ze. “We denken bijvoorbeeld nog na over de vraag of er publiek in de zaal moet zitten, die ook hun emoties uiten, zodat de omgeving zo realistisch mogelijk wordt. Vanaf februari 2019 kunnen studenten PleitVRij voor het eerst gebruiken en oefenen in zaken op het vlak van migratierecht, strafrecht en privaatrecht.”

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de universiteiten subsidie gegeven voor de ontwikkeling van PleitVRij,in het kader van de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Om inhoudelijk goed aan te sluiten op het beroepsveld, zullen de ontwikkelaars geregeld overleggen met onder anderen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Rechterlijke Macht. Op deze manier wordt ook de kwaliteit van het project gemonitord.

Als de pilot succesvol is, moet PleitVRij op termijn open source beschikbaar komen, zodat ook rechtenstudenten bij andere onderwijsinstellingen ermee kunnen oefenen. Van Rossum: “Ik hoop heel erg dat PleitVRij een vast onderdeel van pleitoefening wordt en bijdraagt aan het leereffect.”

    | Mail de redactie | Print