Populairste Masters of Law

Door de invoering van de BaMa structuur is het veel makkelijker geworden om in het buitenland te studeren. Steeds meer studenten gaan een periode in het buitenland studeren of doen een hele Master in het buitenland. Wat zijn wereldwijd de populairste Masters in Law?

 

 

 

Nummer 1
Volgens de LLM-Guide zijn op dit moment de LLM's van de University of London het meest populair. Op de tweede plaats volgt New York University (Verenigde Staten) gevolgd door University of Oxford (Engeland) en Harvard University (Verenigde Staten).
Volgens deze guide is de populairste Nederlandse universiteit de Universiteit van Leiden die op de 12e plaats staat. De Universiteit van Amsterdam staat op de 23ste plaats en de Erasmus Universiteit in Rotterdam op de 27ste plaats.

 

Internationalisering
Decaan Carel Stolker van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Leiden is heel blij met deze ranking. Er is internationaal een felle concurrentie, omdat vrijwel alle universiteiten tegenwoordig Engelstalige masteropleidingen aanbieden. "Internationalisering is voor ons een kernpunt van het facultaire beleid. Het valt met een eigen Bureau Internationaal Onderwijs rechtstreeks onder de decaan van de faculteit", aldus Stolker.

 

Instapeis
Elk jaar komen er zo'n driehonderd buitenlandse studenten naar de faculteit. Iedereen in de bachelor fase krijgt een kans om naar het buitenland te gaan. Dat zijn jaarlijks ruim 100 studenten. Tevens krijgen master studenten de mogelijkheid om hun tweede master in het buitenland te doen, wat beter op je CV staat.
"Wat Leiden op dit moment onderscheidt van alle andere rechtenfaculteiten is dat wij twee soorten masteropleidingen hebben. De universiteit biedt de reguliere masters, die als instapeis een bachelordiploma kennen en vier soorten masters voor gevorderden met als instapeis een masterdiploma en als het kan enige werk- of stage-ervaring. Die masters gaan dus dieper, zijn zwaarder, ook op enig onderzoek gericht en meer interdisciplinair. Verder reis je tijdens zo'n master naar internationale instellingen en zijn de docenten vrijwel allemaal hoogleraar, aangevuld met docenten uit de internationale praktijk (vaak buitenlanders). Alle zes de Engelstalige opleidingen zijn dit jaar door de beoordelingscommissie geaccrediteerd, zonder één kritiekpunt", zo beaamt Stolker.

 

De universiteit van Leiden heeft als voordeel dat het in het buitenland al heel lang naamsbekendheid geniet. De faculteit biedt al heel lang internationale programma's aan en heeft hiermee veel ervaring opgebouwd met veel tevreden alumni wereldwijd.

    | Mail de redactie | Print