Probleem: te veel UvA-rechtenstudenten voor Roeterseiland

De snelle groei van het aantal rechtenstudenten aan de UvA maakt de verhuizing van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar gebouw A van het Roeterseiland buitengewoon lastig. Rechtendecaan Edgar du Perron wil het probleem oplossen door een strengere selectie aan de poort. Een telefoontje door Rechtenstudie.nl leert dat zijn idee niet bij iedereen in goede aarde valt.


Otto van Tubergen van de facultaire ondernemingsraad betwijfelt of de rechtenfaculteit ook na 2020 volledig in gebouw A zal passen, zoals het het College van Bestuur heeft toegezegd. Gebouw A zal voor de verhuizing al verbouwd moeten worden, zegt hij in Folia. Probleem is dat dit extra geld gaat kosten.

Twee vliegen in een klap
Decaan Du Perron heeft een andere oplossing in het vizier. Hij wil twee vliegen in één klap slaan: minder studenten en betere studenten, die dan allemaal in gebouw A passen. Du Perron vraagt zich af hoe lang de faculteit het zich nog kan veroorloven een steeds grotere groep eerstejaarsstudenten intensief onderwijs te geven, "zeker nu een groot deel van de studenten de studie snel verlaat of alleen met zeer grote vertraging weet voor te zetten". Onlangs werd bekend dat 10 procent van de rechtenstudenten in het eerste jaar afhaakt. Du Perron vindt dat de universiteit zich moet concentreren op de uitblinkers. Zijn plan roept de nodige vragen op, maar Du Perron was deze week helaas niet bereikbaar voor commentaar.

Omgekeerde wereld
Persvoorlichter Paul Huilbing bekritiseert Du Perron's uitlatingen tegenover Rechtenstudie.nl. "Selectie aan de poort is wettelijk niet toegestaan. Bovendien zou dat de omgekeerde wereld zijn; je past de huisvesting aan aan het aantal studenten, niet andersom." Er wordt door de Dienst Huisvesting en Ontwikkeling gewerkt aan een "goed plan", zegt hij. Daar is ruimschoots de tijd voor, want "de rechtenstudenten blijven de komende zeven of acht jaar zitten waar ze nu zijn". De bouwplannen zijn nog niet definitief. "Het creëren van extra ruimte is dus zeker een mogelijkheid."

Het aantal rechtenstudenten aan de UvA is volgens Folia in de periode 2004-2008 met 28 procent gestegen van 3120 tot 4010. De afgelopen twee jaar is de aanmelding in de bachelor gegroeid van 500 in 2007 naar 680 dit jaar.

    | Mail de redactie | Print