Puntenverlies dreigt voor trage Leidse student

Slakkegang

De cijfers van rechtenstudenten die in collegejaar 2009 aan hun bachelor zijn begonnen aan de Universiteit Leiden en die bachelor op 31 augustus aanstaande nog niet hebben afgerond, verliezen hun geldigheid. Dat meldt Leids Universitair Weekblad Mare.

De faculteit wil dat studenten in de gevarenzone zich melden bij hun studieadviseur. De regeling is dat studenten maximaal de nominale studieduur plus een jaar uitloop mogen doen over de studie. Dat is dus in totaal vier jaar om de driejarige bachelor af te ronden, zegt studieadviseur Birgit Wildenburg in het weekblad. Haalt een student dat niet, dan vervallen alle cijfers van bachelorjaren twee en drie. De propedeusecijfers blijven wel staan.

De regeling geldt voor alle opleidingen. De examencommissies kunnen de geldigheid van de cijfers verlengen met maximaal een jaar, maar dan moeten studenten wel een gemotiveerd verzoekschrift indienen waarin ze aangeven hoe de achterstand wordt weggewerkt. Voor 31 mei moet dat verzoekschrift binnen zijn bij de examencommissie.

Lees meer bij Mare

    | Mail de redactie | Print